Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 1. 1989)


Problém č. 1880

Alexandr Caplin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 1881

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+13=22)Kontrolná notácia: 1880: bKc3 Dh8 Sf3 Jd4 (4), čKa6 Sa7 Pb6 (3) – dvojťažka, 1881: bKb8 Da7 Vd8 Vf6 Sb1 Sh4 Je6 Jh2 Pe4 (9), čKe5 Dg8 Vc2 Sa8 Sc3 Ja3 Je8 Pb2 c4 d5 e3 f4 g6 (13) – dvojťažka.

V miniatúrnom č. 1880 zaujmú pokusy s dámou. V č. 1881 si všimnite okrem riešenia a tematického zvodníka aj zdanlivé hry 1...Vg2, Vf2.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1861 (Lyris) z 17. 11. 1988. 1.Vc3 hr. 2.Dh7 mat, 1...Vh3, Je3, V:d4 2.Jf6, Jf6, D:d4 mat. Dnes už na úspešnú skladbu málo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Žiaľ biela veža je "v ceste" a naviac má aj jednoznačnú povinnosť – to je prezradený úvodník (L. Salai, Martin). Tri chudobné varianty pripomínajú skôr vedľajšie riešenie, ako intenciu (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1862 (Krstev a Kirilov) z 24. 11. 1988. Zvodník 1.Vc3? hr. 2.V:e3 mat, 1...Vc4+, Vd3 2.V:c4, V:d3 mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.Kc7 hr. 2.Dh8 mat, 1...V:c6+, Vd7+, Vd8, V:e6 2.K:c6, K:d7, K:d8, V:e6 mat. Batériové maty bez väčšej fantázie (M. Nemček, Vrútky). Starší námet v neekonomickej konštrukcii (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1863 (Ulanov) z 24. 11. 1988. Zdanlivé hry 1...c:b4, e:f6, g5 2.d4, Sg3, Dc3 mat. Nejde 1.Dd3? c:b4! Zvodník 1.d3? tempo, 1...Kf5, g5, c:b4 2.d4, Dc3, d4 mat, viazne na 1...e:f6! Rieši 1.Db1 tempo, 1...c:b4, e:f6, g5 2.d4, Sg3, Dal mat. Pešiaková kulisa zatieňuje obsah i estetický dojem (L. Salai, Martin). Pokusy 1.Dd3?, 1.d3? a 1.Sg8? viaznuce postupne po tematických obranách 1...c:b4!, e:f6!, g5! tvoria s riešením prijateľný celok (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred