Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 6. 1987)


Problém č. 1712

Grigorij Gamza, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 1713

Ing. Basil D. Lyris, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)Kontrolná notácia: 1712: bKh6 Vd1 Ve8 Sh2 Sh7 Jc3 Jd4 (7), čKf6 Va5 Ve1 Sb7 Pa6 e5 f7 (7) – dvojťažka, 1713: bKh3 Dd8 Vg2 Vg5 Sh1 Jb4 Ph7 (7), čKb7 Da1 Va3 Ve7 Sg1 Pb3 c3 e6 h2 h5 (10) – dvojťažka.

Obe dnešné skladby obsahujú okrem riešenia aj zaujímavé pokusy.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1696 (Chačaturov) z 9. 4. 1987. Zvodník 1.J:c5? hr. 2.Jb7 mat, 1...K:c5, D:c5 2.Dc7, V:g6 mat, viazne na 1...Va7! Zvodník 1.V:e5? hr. 2.Ve6 mat, 1...K:e5, S:e5 2.De7, Vb6 mat, viazne na 1...Dg4! Rieši 1.Jd4 hr. 2.Jb5 mat, 1...S:d4, D:d4, c:d4, e:d4 2.V:g6, Vb6, c5, e5 mat. Symetria, formálnosť a šablóna – to sú atribúty tejto skladby (M. Nemček, Vrútky). Kombinovaná voľná zámena so zámenou obrany v troch fázach s "antihviezdou" v riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba, v ktorej dobré "tóny" zvodníkov ruší "prilepený" úvodník (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1697 (Groeneveld a Gool) z 9. 4. 1987. Zvodník 1.d4? hr. 2.Jf4 mat a 2.Df3 mat, 1...c:d4 2.Vd4 mat, viazne na 1...V:e5! Zvodník 1.Ve4? hr. 2.Dd3 mat a 2.Jf4 mat, viazne na 1...S:e5! Zvodník 1.f4? hr. 2.Df3 mat a 2.Dd3 mat, 1...J:f2 2.Jc3 mat, viazne na 1...J:e5! Rieši 1.Sa7 hr. 2.Jb6 mat, 1...V:e5, S:e5, J:e5, Vd6, Ve6, c4 2.Dd3, Df3, Jf4, J:e7, Se4, b:c4 mat. Cyklus dvojíc hrozieb, antiduálové motívy v riešení, Hannelius a všetko sa točí okolo jedného problému, ako kryť pole e5 druhýkrát (B. Moravčík, Banská Bystrica). Všetko sa točí okolo tematického poľa e5 – Fleck, antiduál, blokovanie, dobré tematické pokusy. Veľmi obsažné! (M. Nemček, Vrútky). Dominujúcim obsahom sú zvodnostné fázy s cyklickým striedaním dvojitých hrozbových matov s priliehavými účinnými obranami na poli e5. Po týchto v riešení vychádzajú antiduálové maty (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred