Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 8. 1987)


Problém č. 1728

Radu Dragoescu, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1729

Jorge M. Kapros, Argentína

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+11=16)Kontrolná notácia: 1728: bKh8 Dc2 Vd8 Sa3 Sc4 Jg7 Pd3 g3 g5 (9), čKe5 Vh6 Sd2 Sf7 Jd1 Pd4 e3 h7 (8) – dvojťažka, 1729: bKb1 Dd8 Sa6 Ja2 Jc4 (5), čKb3 Da8 Vb8 Vh5 Sh6 Je1 Pa3 a4 b2 e2 e4 (11) – dvojťažka.

V č. 1728 si všimnite okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...Ve6, Se6. V č. 1729 z ďalekej Argentíny nájdete tri tematické pokusy. Obe skladby sú zároveň predposlednými dvoma skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá skončí v nasledujúcej rubrike. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme vo štvrtok, dňa 27. augusta 1987 a bude opäť dotovaná hodnotnými cenami.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1713 (Lyris) z 18. 6. 1987. Zvodník 1.h8D? hr. 2.Db8 mat, 1...Va8, Ve8 2.Va2, Vg1 mat, viazne na 1...Ve8! Rieši 1.Vg8 hr. 2.Dg8 mat 1...Va8, Va7, Ve8 2.Va2, Vg1, Vg7 mat. Pekné batériové maty (M. Nemček, Vrútky). Skladba pripomínajúca bojovú šachovú partiu v jej záverečnej matovej kombinácii (L. Salai, Martin). Potreba kryť pole a7 determinuje hru v skladbe s klasickou pečaťou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1714 (Novickyj a Fedorovič) z 25. 6. 1987. Zdanlivé hry 1...d3, Jf4 2.V:d4 (A), Ve5 (B) mat. Zvodník 1.Jd3? hr. 2 V:d4 (A) mat a 2.Ve5 (B) mat, 1...D:d3, Df4 2.Ve5 (B), V:d4 (A) mat, viazne na 1...Jf3! Zvodník 1.Sh2? hr. 2.Ve5 (B) mat, 1...D:a5, Jf3 2.V:d4 (A), g:f3 mat, viazne na 1...Vc5! Rieši 1.Sc6 hr. 2.V:d4 (A) mat, 1...D:a5, Vc6 2.Ve5 (B), e8D mat. Moderná šachová "mozaika". Metamorfózy hrozbových a matujúcich ťahov bieleho v sprievode zámeny obrán. Originálna skladba (L. Salai, Martin). Našiel som celý obsah, ktorý však vyvolal u mňa rozpaky. Modernosti platí vysokú daň nízka ekonómia a chudobné riešenie. Kam vlastne kráča dnešná dvojťažka? (M. Nemček, Vrútky). Variabilné striedanie funkcie ťahov V:d4 a Ve5. Napriek modernosti pôsobí skladba dosť samoúčelne (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme o 2 týždne, t. j. dňa 27. augusta 1987.


Vzad << >> Vpred