Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 3. 1987)


Problém č. 1692

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 1693

Jevgenij Fomičev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: 1692: bKe7 Dd2 Va7 Vb7 Sc5 Jb3 Je3 (7), čKc6 Vd1 Sb1 Ja8 Pc2 c4 e5 e6 (8) – dvojťažka, 1693: bKe1 De2 Va3 Vg1 Sh8 Jf3 Pd2 g5 (8), čKf4 Vg7 Sb3 Jd1 Jf8 Pa4 e5 e6 f5 h4 (10) – dvojťažka.

V č. 1692 si všimnite aj tematický zvodník a v č. 1693 aj zdanlivé hry 1...Vd7, Sc2 (c4).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1674 (Leun) z 22. 1. 1987. Zdanlivé hry 1...e:d4, Jc5 2.e4, Jb6 mat. Zvodník 1.Jb5? hr. 2.e4 mat, 1...Jc5 (D:f5), Jd2 2.Jc7, Jbc3 mat, viazne na 1...Jc3! Rieši 1.Jc6 hr. 2.e4 mat, 1...Jc5, e4, Jd2, D:f5 2.Je7, f:e4, Jb4, Je7 mat. Obohraný námet (M. Nemček, Vrútky). Len neúplná poloväzba so zámenou matov (L. Salai, Martin). Kombinovaná zámena typu Z–32–36 so zámenou funkcie ťahu e4, vadí viacero technických netematických variantov v jednotlivých fázach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1675 (Slesarenko) z 22. 1. 1987. Zvodník 1.Vd3? hr. 2.Vd4 mat, 1...Db2, Sf6 2.Ve3 (A), Dg2 (B) mat, viazne na 1...Sb6! Zvodník 1.Vf5? hr. 2.Ve5 mat, 1...Db2, Sf6 2.Dg2 (B), Vf4 (C) mat, ale 1...D:g3! Rieši 1.Dg2 hr. 2.Ve3 a 2.Vf4 mat, 1...D:f3, V:f3 2.Jc3, Sf5 mat. Šablónovité zámeny hier (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1676 (Mlynka) z 29. 1. 1987. Zvodník 1.f8D+ (C) K:c6! Zvodník 1.Jb4? hr. 2.f8D mat (C), viazne na 1...Kc5! Zvodník 1.Vb4? tempo, 1...K:c6, Kd5, Ke7 2.Vd2 (A), Vg6 (B), f8D (C) mat, viazne na 1...Ke4! Rieši 1.Ve7 tempo, 1...K:c6, Kd5, Ke7 2.Vg6 (B), Vd2 (A), f8D (C) mat. Recipročná zámena postavená na potrebe pokrytia vždy iných polí matovej siete (B. Moravčík, Banská Bystrica). Moderná trojfázová zámena matov. Škoda viacnásobnej hrozby a symetrického riešenia (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred