Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 2. 1987)


Problém č. 1678

A. Vladimirov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Problém č. 1679

Dmitrij Kanonik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+5=15)Kontrolná notácia: 1678: bKg5 Db1 Sa2 Jf5 Pd3 d6 (6), čKe5 Ve3 Sa7 Se8 Pc3 e4 g4 (7) – dvojťažka, 1679: bKf8 Vh4 Sa3 Sd5 Je1 Je3 Pa2 d2 f4 f7 (10), čKd4 Sf1 Pd6 e4 f3 (5) – dvojťažka.

Obe dnešné dvojťažky, v ktorých si všimnite aj tri tematické zvodníky, sú predposlednými dvoma súťažnými skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skončí v nasledujúcej rubrike. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme o dva týždne, t. j. vo štvrtok dňa 19. februára 1987.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1660 (Dorin) z 27. 11. 1986. Pokusy 1.Df4?, Jg2? viaznu postupne na 1...V~!, e3! Rieši 1.V:e4 hr. 2.D:c4 mat a 2.Ve5 mat, 1...K:e4, V:e4, S:e4, J:e4 2.Df3, Db5, Df7, D:f5 mat. Duál po 1...Vc5 2.Vd4 mat, 2.Dd3 mat a 2.Ve5 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Usilovná dáma (M. Nemček, Vrútky). Klasický námet s dobrým úvodníkom (L. Salai, Martin). Núkajúci sa úvodník, pokusy o antiduál, všetko dosť známe (B. Moravčík, Banská Bystrica). Známa myšlienka, ale dámské provedení všech matů je pěkné (M. Henrych, Slaný). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1661 (Fedorovič a Novickyj) z 27. 11. 1986. Zdanlivé hry 1...V:c6, D:c6 2.Dc5, Dd5 mat. Zvodník 1.Dh3? hr. 2.Je8 mat, 1...V:c6, D:c6 2.Da3, Dd3 mat, viazne na 1...J:h8! Rieši 1.Dg4 hr. 2.Je8 mat, 1...V:c6, D:c6, J:h8 2.Db4, Dd4, Df4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, ale s dávkou formálnosti (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Práve sme všetkým naším skladateľom a pravidelným riešiteľom rozoslali našu pravidelnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka, v ktorej okrem iných materiálov nájdete aj definitívny výsledok XVII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1985. Ak sme na niekoho pozabudli, radi mu prílohu na požiadanie zdarma zašleme. Nová dlhodobá riešiteľská súťaž bude vypísaná 19. 2. 1987 a prosíme Vás už teraz o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred