Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 10. 1986)


 

Problém č. 1652

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)

 


Problém č. 1653

Ľudovít Lehen a

Ing. Juraj Brabec, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+4=17)

4 riešeniaKontrolná notácia: 1652: bKc8 Dh2 Vb4 Vd5 Sa7 Sd7 Je2 Jg3 Pc2 d6 e3 h4 (12), čKf3 Va4 Vf1 Sc1 Sh5 Pa5 c3 c4 f2 g6 h3 (11) – dvojťažka, 1653: bKf5 Dg2 Vg4 Sd3 Sd8 Je8 Jg6 Pa6 b2 b7 d6 f2 f6 (13), čKc5 Pa7 b3 d7 (4) – dvojťažka (4 riešenia).

Č. 1652 je konštruovaná vo forme riešenia a dvoch zvodníkov, pričom prvý ťah každej fázy sa objaví aj ako mat v niektorej z troch fáz. V modernom č. 1653 každé riešenie hodnotíme dvoma bodmi. Škoda, že sa autorom nepodarilo túto skladbu spracovať vo forme troch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1632 (Albarda) z 21. 8. 1986. 1.De7 hr. 2.D:b4 mat a 2.D:e1 mat, 1...Jb~, Jb:d3!, Je~, Je:c2! 2.D:e1, Db4, D:b4, De1 mat. Elegantné poloobrany (L. Salai, Martin). Zaujímavá hra predĺžených obrán s primárnymi a sekundárnymi hrozbami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba ako ušitá na tematický turnaj. V inej súťaži by sa tak vysoko neumiestnila (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie ďalších riešiteľov: 123b: I. Bandžuch, Ing. J. Kovalič a Ing. S. Šuhajda, 121b: Ing. A. Baroška, 120b: O. Hons, 119b: B. Moravčík, 116b: L. Wittner, 115b: L. Langhoffer, 111b: M. Borik, 109b: S. Brnák a Z. Modlitba, 108b: Z. Hrica, 106b: J. Luky a V. Moravčík, 102b: J. Krošlák, 100b: J. Kulich, 98b: E. Gajdoš, 96b: Ing. J. Havran a K. Suchár, 95b: M. Méri, 84b: M. Grodovský, 83b: J. Tomanička, 82b: Ing. E. Grmanová a M. Svrček, 81b: P. Vojtela, 79b: I. Hlaváčová, M. Marflák, M. Minarovič a M. Pálfy, 78b: Ing. P. Cinko, 77b: V. Bilka, M. Teuschel, V. Teuschel a Z. Teuschel, 76b: A. Damborský, V. Jaroš a M. Revay, 74b: V. Karaka, 72b: Š. Packa a D. Samlek, 70b: J. Vrábel, 60b: M. Henrych, 55b: J. Majerčák, A. Palguta a MUDr. M. Trubač, 50b: P. Beňovič, 49b: J. Nízky, 48b: P. Gažovčiak, 43b: P. Durst a M. Šusták, 38b: J. Horváth, 37b: R. Kováč, 36b: M. Červenka a Ing. G. Török, 35b: Š. Kordoš, 34b: Ing. L. Brachtl, L. Horváth a B. Lukáč, 32b: Ing. J. Kadera a Š. Vincze, 28b: D. Beňovič, P. Filippi a Ing. L. Krump, 26b: M. Hluchý a O. Trnavský, 24b: E. Hollý, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred