Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 10. 1986)


Problém č. 1650

Viačeslav Kopajev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 1651

Kristaps Viksna, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 1650: bKd1 Dh8 Vd4 Vg7 Sb4 Jd2 Pc2 (7), čKb2 Va2 Sa1 Je5 Pa3 a4 c6 (7) – dvojťažka, 1651: bKc6 Df5 Ve6 Sa6 Je4 Je7 Pb2 e5 f3 (9), čKd4 Sh6 Je8 Jg2 Pa4 d3 d5 d6 e3 f4 f6 (11) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1582 až 1631. Maximálne bolo možné získať 140 bodov, z toho za nekorektnosti 17 (10 za dve vedľajšie riešenia č. 1600 a 7 za vedľajšie riešenie č. 1631). Poradie riešiteľov je nasledovné: I.–III. cena ex aequo 133 bodov: Milan Vajda, Bratislava (žrebom vyhráva Album FIDE 1962–64), Zoro Michalčák, Bratislava (Niemeijer: Fascinerend materiaal), Róbert Sitár, Bratislava (Ungarische–Schach–Problem–Anthologie), IV.–V. cena ex aequo 128 bodov: Peter Gvozdják, Bratislava (žrebom vyhráva knihu Kofman, Čepižnyj: Šachmatnaja kompozícia 1974–76 + 1977–82) a Milan Nemček, Vrútky, VI. cena: 126 bodov: Ján Šebian, Zvolen, VII. cena: 125 bodov: Ladislav Salai, Martin (všetci vyhrávajú knihu Zelepukin: Slovar šachmatnoj kompozícii), VIII.–X. cena ex aequo 123 bodov: Ing. Jozef Holubec, Košice, Ing. Štefan Nagy, Čilizská Radvaň a Jan Svoboda, Trnava (všetci vyhrávajú knihu Bondarenko: Triumf sovetskogo šachmatnogo etjuda).

Z riešiteľov ktorí dosiahli aspoň 30 bodov vyhrávajú žrebom hodnotné knižné ceny nasledujúci riešitelia: P. Beňovič (Prievidza), Ing. P. Cinko (Partizánske), V. Jaroš (Šaľa), Ing. J. Kadera (Trnava), V. Karaka (Prievidza), Š. Kardoš (Senica), Š. Packa (Sládečkovce), Ing. M. Teuschel (Prievidza), J. Tomanička (Dubnica nad Váhom) a J. Vrábel (Chlebnica).

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej terajšej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred