Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 10. 1986)


Problém č. 1648

Sven Trommler, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)

A. Diagram B. Pb2–b4 C. Pb2–h5


Problém č. 1649

Cyril Opalek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+14=23)

 Kontrolná notácia: bKh3 Dh4 Vc2 Ve6 Jd7 Je3 Pd4 f2 (8), čKd3 Dg7 Vb6 Ja4 Pb2 c4 c5 e5 g6 h7 (10) – dvojťažka (pozícia A), ako aj v pozícii A po predložení čPb2 na b4 (pozícia B) a v pozícii A po predložení čPb2 na h5 (pozícia C), 1649: bKa6 Db4 Va5 Vf8 Sd8 Sg8 Jd2 Jd4 Pd3 (9), čKe5 Dh1 Vd5 Vf1 Se1 Sh7 Jb5 Jg2 Pc6 c7 d7 e3 g4 h4 (14) – dvojťažka.

V každej pozícii č. 1648 si všimnite aj dva tematické zvodníky (každý dvojník hodnotíme 2 bodmi). Č. 1649 obsahuje okrem riešenia a zdanlivé hry 1...Vf4, Jf4, Vd4, Jd4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1631 (Pauly) z 14. 8. 1986. Autorova intencia 1.Ve1 f6 2.Ke2 Ke4 3.Kf2+ Kd4 4.Se2! Ke4 5.Sf1+ Kd4 6.Ve2! Kc4 7.Ve4 mat je znehodnotená duálom v druhom ťahu (ktorý v tomto prípade pokladáme za vedľajšie riešenie, lebo prvý ťah je vynútený): 2.Vd1 Ke4 3.Sd3+ Kd4 4.Ke1! Ke3 5.S:f5! Kf3 6.Kf1 Ke3(d4) 7.Vd3 mat, 2...Ke3 3.Sd3 Kd4 4.Ke1 Ke3 5.S:f5 Kf3 6.Kf1 Ke3(d4) 7.Vd3 mat. Ostatné obrany vedú k matu skôr a tento variant má ešte veľa ďalších duálov (napr. 2...Ke4 3.Sc8!), ktoré podľa propozícií nebodujeme (duály vo vedľajších riešeniach sa nebodujú). Za objavenie tohto variantu bolo možné získať toľko bodov, ako za autorské riešenie, t. j. 7 bodov naviac (celkove teda 14), čo sa však nikomu nepodarilo (buď riešitelia uvádzali autorovu intenciu, alebo pokračovanie 2.Vd1+! atď.). Po 68–rokoch bola žiaľ v Hlase ľudu "rozbitá" ďalšia perla z klenotnice kompozičného šachu.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1582–1631) uverejníme v nasledujúcom Šachovom okienku.


Vzad << >> Vpred