Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 10. 1986)


 

Problém č. 1646

Arthur Willmott, Austrália

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Problém č. 1647

M. Basilij, Anatolij Vasilenko

a Valerij Kotljar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+8=22)Kontrolná notácia: 1646: bKa8 Db7 Vc6 Jf5 Pd4 e6 (6), čKd5 Vh6 Ja7 Pa4 c7 e4 h7 (7) – dvojťažka, 1647: bKg1 Df8 Vc2 Sa7 Sb1 Jd3 Je2 Pa4 c6 e5 f4 f5 f7 h3 (14), čKd5 Pa5 c7 d6 d7 g2 g3 h4 (8) – dvojťažka.

V klasickom č. 1646 z ďalekej Austrálie zaujme pekný úvodník. Č. 1647 obsahuje okrem riešenia aj 4 tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1629 (Kisis) z 7. 8. 1986. Pozícia A: Zvodník 1.Dg8? tempo, 1...J~, J:e4 2.Jc5, Jb2 mat, viazne na 1...Jb3! Rieši 1.Da8 tempo, 1...J~, J:c4, K:c4, d:c3 2.Jb2, Jc5, Da6, Dd5 mat. Pozícia B: Zvodník 1.Da8? tempo, 1...J~, J:c4 2.Je5, Jf2 mat, viazne na 1...Jf3! Rieši 1.Dg8 tempo, 1...J~, J:e4, K:e4 2.Jf2, Je5, Dh7 mat. Symetrický obsah a slabé úvodníky (P. Gvozdják, Bratislava). Polorecipročné zámeny v nápaditom obsahu. Nedostatkom je branie voľných polí a symetria (M. Nemček, Vrútky). Nepáči sa mi v oboch pozíciách úvodník, lebo čiernemu kráľovi berie voľné pole (Z. Hrica, Malacky). Z–42–34 po predĺžených obranách s blokovaním polí c4 a e4. Branie poľa v jednotlivých fázach je vlastne taktické (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1630 (Herland) z 14. 8. 1986. 1.d7 tempo, 1...h6 2.d8S h5 3.Sa5 h4 4.Se1 Jc3(d2) 5.S:c3(d2) mat, 1...h5 2.d8V h4 3.Se5 d4 4.V:d4 J2~ 5.V:J mat. Dve slabšie premeny v známom prevedení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná skladba s dvoma analogickými variantmi, škoda len "nehrajúceho" bPf6, ktorý má ale viacero funkcií (P. Gvozdják, Bratislava). Riešiteľsky vždy vďačná klasika (L. Salai, Martin). Riešiteľsky nenáročná, ale svojím časom neopakovateľná perla šachovej kompozície (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 5 bodov, no riešiteľom, ktorí uviedli iba jeden variant (1...h6 alebo 1...h5), strhávame dva body.


Vzad << >> Vpred