Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 12. 1986)


Problém č. 1664

Ing. Ľudovít Lačný, ČSSR

I. cena

Pravda C 1. 11. 1969

Mat 2. ťahom (9+13=22)


Problém č. 1665

Ing. Ľudovít Lačný, ČSSR

1. miesto

ČSSR–Švédsko C 1. 7. 1970

Mat 3. ťahom (7+3=10)Kontrolná notácia: 1664: bKa7 Da3 Ve6 Vg5 Sa6 Sg3 Je1 Je4 Ph7 (9), čKd4 Dg1 Vc2 Vh4 Sa1 Sf5 Jc1 Jh2 Pa5 c6 e2 g2 h5 (13) – dvojťažka, 1665: bKe8 Ve2 Se4 Sh8 Jf6 Jf7 Pg5 (7), čKg6 Jf1 Pf5 (3) – trojťažka.

8. decembra 1986 sa v plnom zdraví a tvorivej sile dožil 60 rokov snáď najoriginálnejší slovenský šachový skladateľ – Ing. Ľudovít Lačný – vedúci programátor v Závodoch SNP v Žiari nad Hronom, rodák z Banskej Štiavnice a žiak zaslúžilého majstra športu Alexandra Pituka. Jeho dielo rozsahom neveľké (asi 85 skladieb) je o to viac obsahovo bohaté a naviac absolútne originálne. Dnes sme na riešenie vybrali jeho dve skladby a jubilujúcemu majstrovi športu zároveň želáme, aby pri plnom zdraví a tvorčej sile pokračoval vo svojej tvorbe, ktorá už teraz priniesla veľa slávy nielen celému slovenskému, ale aj československému kompozičnému šachu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1646 (Willmott) z 9. 10. 1986. 1.Db2 hr. 2.Je7 mat, 1...K:c6, J:c6, V:e6, e3, Jc8 2.Db7, Da2, Vc5, Dg2, Db5 mat. Klasika v štýle začiatku storočia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Výborný úvodník a usilovná dáma (L. Salai, Martin). Milý pozdrav z ďalekej krajiny protinožcov svedčí o celosvetovosti Šachového okienka Hlasu ľudu (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1647 (Basilij, Vasilenko a Kotljar) z 9. 10. 1986. Zvodník 1.De8? tempo, 1...d:c6, d:e5 2.D:c6, D:e5 mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.Jc5? tempo, 1...d:e5, Ke4 2.Vc5, Vd2 mat, viazne na 1...d:c6! Zvodník 1.Jc5? tempo, 1...d:c6 2.Sa2 mat, viazne na 1...d:e5! Zvodník 1.Jb2? tempo, 1...d:c6 2.Vd2 mat, viazne na 1...Ke4! Rieši 1.Vd2 tempo, 1...Ke4, d:c6, d:e5, Kc4, K:c6 2.Je1, Jb2, J:e5, Sa2, Da8 mat. Vydarený úvodník s pekným riešením (M. Nemček, Vrútky). Bohatá hra zámen má logické vyvrcholenie v riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Imponujúca núdzovka so sériou zvodností a priliehavým riešením (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred