Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 3. 1987)


Problém č. 1686

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)


Problém č. 1687

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: 1686: bKa2 Dh7 Vh5 Sd5 Jc3 Jg5 Pb4 c2 d2 d3 e5 f4 (12), čKd4 Dg4 Ja3 Pa7 c5 f3 g6 (7) – dvojťažka, 1687: bKd8 Df6 Vb2 Vd5 Sa8 Sb4 Pa4 e3 (8), čKc4 Sg8 Jb5 Pa7 b6 c5 d3 f7 g5 h6 (10) – dvojťažka.

V č. 1686 si okrem riešenia všimnite aj tri zaujímavé zvodníky. Č. 1687 ich má päť, pričom dva z nich sa objavia v riešení aj ako maty.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1666 (Scotti) z 18. 12. 1986. Zvodník 1.Db5? tempo, 1...d:e3, Jd~ 2.Dd5, c5 mat, viazne na 1...J:b5! Zvodník 1.Dd7? tempo, 1...d:e3, Jd~ 2.S:e4, Vc3 mat, viazne na 1...Jb5! Rieši 1.Db6 tempo, 1...d:e3, Jd~ 2.Vc3, S:e4 mat. Hlavnou pointou je recipročná zámena. Zvodník 1.Dd7? Jb5! je lepší ako riešenie (M. Nemček, Vrútky). Vzájomná zámena matov je zaujímavá, menej však branie bielej dámy v prvom zvodníku (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1667 (Pankratiev) z 18. 12. 1986. Zvodník 1.Sb2? hr. 2.Vf5 mat, 1...Vb5, Vg5 2.Dd2, Je2 mat, viazne na 1...Da5! Zvodník 1.Sc3? hr. 2.V:f5 mat, 1...Da5, Vg5 2.Dd2, Jd3 mat, viazne na 1...Vb5! Rieši 1.Se7 hr. 2.V:f5 mat, 1...Da5, Vb5, Vg5 2.Je2, Jd3, S:d6 mat. Motivačné spestrenie kolotočovej zámeny, kde klasický motív prerušenia čiernych línií je nahradený blokovaním poľa g5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vtipná trojfázová zámena hier využívajúca známe prvky témy vektorov (M. Nemček, Vrútky). Vyvážená dvojťažka so zámenami matov a obrán (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1668 (Močalkin) z 29. 12. 1986. Zvodník 1.De2? hr. 2.Vb5 (A) mat, 1...J:c4 (a), Jd3 2.D:c3, D:d3 mat, viazne na 1...S:e5! (b), d:c6 (c) 2.D:e5, Vd4 (C) mat, viazne na 1...J:c4! Rieši 1.Dg6 hr. 2.Vd4 (C) mat, 1...J:c4 (a), S:e5 (b), d:c6 (c) 2.Vb5 (A), Je7 (B), De6 mat. Zámena funkcie bielych ťahov v ošúchanom spracovaní. Motív zmeny krytia polí matovej siete už nie je najnovší (B. Moravčík, Banská Bystrica). Moderná skladba bez nadšenia riešiteľa (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred