Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 5. 1987)


Problém č. 1706

Roland Voigt, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)

 


Problém č. 1707

Roland Voigt, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+5=16)

A. Diagram B. Pc3–d2Kontrolná notácia: 1706: bKb1 Vd3 Vf5 Jc6 Jf4 Pc2 e2 g4 (8), čKe4 Dd8 Vh4 Sd7 Sf1 Jf2 Pb2 g7 (8) – dvojťažka, 1707: bKb1 Vb5 Vf1 Sa3 Jd3 Jf5 Pc3 c4 c6 e2 g2 (11), čKe4 Ve7 Vh4 Sb8 Pa7 (5) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení bPc3 na d2 (pozícia B).

V č. 1706 je spracovaná klasická téma Fleck v piatich variantoch. Aj č. 1707 má hodnotný strategický obsah so spoločným zvodníkom v oboch dvojníkoch (správne riešenie každého z nich budeme hodnotiť 2 bodmi).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou Šach pri adrese.

Riešenie problému č. 1688 (Hoffmann) z 12. 3. 1987. 1.Sg4 hr. 2.V:e3 mat, 1...Je2, d4, e2 2.D:g6, D:d4, Jc5 mat. Cyklus analogických motívov, ale "divák" je predsa sklamaný (L. Salai, Martin). Zaháľajúci "špatný" biely Ja3 prezrádza úvodník (M. Nemček, Vrútky). Avizované vzťahy medzi obrannými a škodlivými motívmi sú nevýrazné a nečisté (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1689 (Šaňšin) z 12. 3. 1987. Zdanlivé hry 1...D:f3, Je3 2.S:f5, Jc:d2 mat. Zvodník 1.Df2? hr. 2.J:d2 mat (2.S:f5?), 1...D:f3, S:a4 2.S:f3, S:f5 mat, viazne na 1...D:c2! Rieši 1.Va3 2.S:f5 mat (2.J:d2?), 1...Je3, Dg1, J:d6 2.V:e3, J:d2, Se6 mat. Zaujímavá trojfázová moderna – a opäť vďaka bielym batériám (L. Salai, Martin). Šuškovova téma s defektným obsahom tematického zvodníka 1.Df2? D:c2! (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1690 (Jerochin) z 19. 3. 1987. Zvodník 1.V:c4? hr. 2.V:d4 mat, 1...S:c5, S:e5 2.V:c5, Jf4 mat, viazne na 1...Jb3! Zvodník 1.V:e4? hr. 2.V:d4 mat, 1...S:c5, S:e5 2.Jf4, V:e5 mat, viazne na 1...Dh4! Rieši 1.J:e4 hr. 2.Jf4 mat, 1...S:c5, S:e5, c:d3, D:e4 2.J:c3, D:e5, V:d4, d:e4 mat. Moderný obsah topiaci sa v ťažkopádnej konštrukcii (M. Nemček, Vrútky). Hutná trojfázová skladba, v ktorej dominuje batériová hrozba (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred