Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 10. 1987)


Problém č. 1742

Nikolaj Burľajev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)


Problém č. 1743

Nikolaj Burľajev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: 1742: bKf2 Db3 Vb6 Vc4 Sg6 Sh2 Ja8 Jg4 Pb5 c2 d7 (11), čKd5 Vb7 Vd8 Sf1 Sf8 Jh4 Pb4 c5 d4 e7 f6 (11) – dvojťažka, 1743: bKa1 Dd1 Va5 Vg5 Sd6 Jc5 Je5 Pd2 (8), čKd4 Vc8 Ve8 Sd3 Sh2 Pc4 d5 e4 g3 (9) – dvojťažka.

V č. 1742 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...V:b6, e5 a v č. 1743 štyri tematické zvodníky a ich hrozby.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1725 (Murárasu) z 30. 7. 1987. Zvodník 1.Vc5? hr. 2.Sc3 mat, 1...Jc4 2.Vd5 mat, viazne na 1...Jb5! Zvodník 1.Ve5? hr. 2.Se3 mat, 1...Je4 2.Vd5 mat, viazne na 1...Jf5! Zvodník 1.Vb1? tempo, 1...J~, Kc4 2.Vb4, Vb4 mat, viazne na 1...Jc4! Zvodník 1.Vf1? tempo, 1...J~, Ke4 2.Vf4, Vf4 mat, viazne na 1...Je4! rieši 1.d8S hr. 2.Sb6 mat a 2.Sf6 mat, 1...Jc4, Je4 2.Sc3, Se3 mat. Z bludiska zvodníkov východisko v pešiakovej koncovke (P. Filippi, Bratislava). Jednoduchý symetrický trojfázový mechanizmus, ale pre riešiteľa je "vtip" len v prvom ťahu bieleho (L. Salai, Martin). Je zaujímavé, čo všetko sa dá dosiahnuť s uvedeným materiálom (M. Nemček, Vrútky). Hrozba patu po úvodníku 1.d8D? umožňuje kvalitu skladby (P. Gažovčiak, Nitra). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1726 (Terechov) z 6. 8. 1987. Zdanlivé hry 1...Kc3, d:c5, Vc3 2.Je6, Df4, Jd6 mat. Rieši 1.D:b6 tempo, 1...Kc3, d:c5, Vc3, Ke5, V:b3 2.Ja4, Df6 Je6, Jd3, Je4 mat. Duál po 1...V~ 2.Ja4 mat, 2.Jce4 mat, 2.D:b4 mat nepokladáme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Klasická zámena hier s použitím strategických prvkov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred