Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 6. 1983)


Problém č. 1308

Valerij Karpov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1309

Valerij Karpov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 1308: bKc5 Dd6 Vc3 Vf2 Sh8 Ja4 Jf5 Pb4 c2 e2 g4 (11), čKe4 Dh1 Vh3 Sd5 Sh2 Jh4 Pb5 e6 g5 (9) – dvojťažka, 1309: bKe8 Df1 Vd4 Vg5 Sd1 Je6 Jf6 Pa7 d3 f2 g4 (11), čKf3 De2 Va2 Sb1 Sh2 Jg6 Jh6 Pb3 c3 f4 (10) – dvojťažka.

Kazanský menovec úradujúceho majstra sveta v praktickom šachu patrí dnes už k sovietskej šachovej skladateľskej špičke a dnes sa predstavuje našim čitateľom dvoma pôvodnými skladbami: v č. 1308 si nezabudnite všimnúť okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...Vc3+, S:d6+ a dva tematické zvodníky. V č. 1309 si zase všimnite v dvoch tematických zvodníkoch aj hrozby, ktoré sa objavia ako maty v ďalších dvoch fázach (tretí zvodník a riešenie). Ktorá skladba sa Vám viacej páčila?

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1285 (Kovalev) z 31. 3. 1983. Zdanlivé hry 1...d5, Dd4, S:e4 2.Df4, Sf4, f4 mat. Zvodník 1.Vb4? hr. 2.Sf4 (A) mat a 2.f4 (B) mat, viazne na 1...J:e6! Zvodník 1.Jc5? hr. 2.f4 (B) mat a 2.Df4 (C) mat, viazne na 1...Dd4! Rieši 1.V:d6 hr. 2.Df4 (C) mat a 2.Sf4 (A) mat, 1...Dd4+, K:e6, g5 2.S:d4, D:e6, Df5 mat. Cyklická zámena hrozieb typu AB–BC–CA bez výraznej estetiky (L. Salai, Martin). Obzvlášť zaujme skutočnosť, že všetky tri hrozby sú na jednom poli (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1286 (Velidov) z 7. 4. 1983. Zdanlivé hry 1...e:d3, e:f3 2.Sg5, Sf6 mat. Zvodník 1.d7? tempo, 1...e:d3, e:f3 2.Sd6, Sc5 mat, viazne na 1...S:e7+! Rieši 1.Vg4 tempo, 1...e:d3, e:f3 2.Sh4, Sg5 mat. Duál po 1...S~ 2.D:e4 mat, 2.Dd4 mat a 2.V:e4 mat nepokladáme za škodlivý (hoci v tempovke rozhodne nie je pekný) a preto ho ani nebodujeme. Symetrické výstrely bielej batérie v trojfázovej zámene dvoch matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred