Vzad <<  >> Vpred

ARMÁDNY ŠACH

Vedie František Ungváry

(9.12.1951)

Táto rubrika je šachovou rubrikou vojakov!


 

Úloha č. 194 – originál

Juraj Bosák, Bratislava

Mat 2. krokom (10–7)


Úloha č. 195Adriano Chicco

IV. cena

Paralléle 50 1950

Mat 2. krokom (8–11)Kontrolná notácia: č. 194: b. Kg3 Df8 Va6 Vb5 Sh8 Jf4 Jg4 Pe4 f7 h6 (10), č. Kg5 Vg7 Jc6 Je8 Pc7 e5 h7 (7) – mat druhým krokom, č. 195: b. Kc8 Ve8 Vg3 Sh2 Ja3 Jf6 Pc2 d5 (8), č. Kd6 Va4 Vb2 Sb8 Sf1 Jd3 Jf3 Pc5 f7 g5 h3 (11) – mat druhým krokom. Tema Ruchlis. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 190 (des. Kašpárek): Prvá úloha do nášho tematického turnaja, bohužiaľ nekorektná, lebo má viac riešení. Autorova intencia: 1.Dd2 (hrozí 2.Dd5 mat) s hlavným variantom 1...K:f3 2.Dg2 mat. – Vedľajšie riešenia: 1.Db2, 1.Dc2+ a 1.S:g4. Prvé z nich sa môže právom považovať za hlavné. Na rozdiel od intencie neberie totiž čiernemu kráľovi voľné pole d3, varianty vychádzajú bez duálov (po 1.Dd2 Se6 ide mimo 2.Dd4 mat, aj duál 2.Vf4 mat) a pritom tematická hra ostáva zachovaná. (B. Formánek)

Správni riešitelia sú títo: (č. 190 a 3 vedľ. rieš.: 2+2+2+2: spolu 8 bodov!!): len Juraj Bosák (dodatočne 2 body: neriešiteľnosť u č. 186) a Bedrich Formánek. (č.190 + 2 vedľ. rieš.: spolu 6 bodov!): Vojtech Potočný. (č. 190 a 1 vedľ. rieš.: spolu 4 body): voj. Vlastimil Bezucha. (Len č. 190: 2 body): voj. Matej Borgula, voj. Juraj Cafourek, voj. Alojz Dérer, des. Ladislav Dalecký (srdečný pozdrav!), čat. ašp. Pavol Elan, des. Ladislav Hézsely, Vojtech Jurík (srdečný pozdrav!), čat. ašp. Viktor Kučera, des. Štefan Kuffler, voj. František Mertel, voj. Ľudo Polčik, voj. Pavol Valent, des. Jozef Vavro a des. Miloš Vyskočil.


Jozef Linder: ŠACHOVÁ POÉZIA

(Pokračovanie)


Takéto úlohy, kde skutočnosť, že biely začína, je pre bieleho nevýhodou, nazývajú sa "biely na ťahu" (ang. white to play).

Naša úloha č. 4 je tiež tohto druhu. Z predošlého popisu je nám známe, že podmienka: "biely začne" obrátila sa v neprospech bieleho. Po skontrolovaní riešenia zistíme ďalšiu zaujímavosť.

Riešenie: 1.Jd3 tempo 1...c2 2.Jb2 mat, 1...c:d4 2.V:b4 mat, 1...e:d4 2.V:c5 mat, 1...e4 2.V:c5 mat, 1...Sf6~ 2.J:e5 mat.

Keď skontrolujete matové pokračovania bieleho v tzv. poloriešení, keď sme nemohli nájsť úvodník k zdanlivému matovému pokračovaniu po všetkých ťahoch čierneho, s matovými pokračovaniami v skutočnom riešení, s prekvapením zistíte, že všetky maty zdanlivého riešenia sa skutočným riešením zmenily. Úloha bola práve pre perfektné spracovanie tejto zámeny matov tak vysoko ocenená. Úloha podáva myšlienku: Biely na ťahu so zámenou matov.


(Pokračujeme)


Vzad <<  >> Vpred