Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 6. 1972)


Úloha č. 21

Anton Brídzik, Veľké Revištia

Originál pre VN

Mat 4. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Kf8, Sf7, Je5, Pb5, g4 (5), č. Kh8, Jb8, Pg6 (3).


Riešenie problému č. 17: 1.Dc3:e5 trochu hrubý úvodník s hrozbou 2.De5-b8 a mat ďalším krokom. 1...Sh8-g7+ 2.Jf5:g7+ Ke8-d7 3.De5-c7 mat, 1...Sh8:f6 2.Sf6:f7+ Kf8:f7 3.De5-c7 mat, keď 2...Ke8-d8 (d7) 3.Jf5-d6 mat, 1...Jf8:g6 2.De5-b8+ atď., 1...Jf8-d7 2.De5:e6+ atď., 1...Ke8-d7 2.De5-d6+ K ľub. alebo 2.De8-c7+ Kd7-e8 3.Dd6-d8 alebo 3.Jg8:f6 mat. Okrem tohto duálu je v úlohe aj nepríjemný duál v hrozbe a to: 2.Sg6:f7+ Ke8:f7 3.Jf5-d6 mat. Našou snahou ale je v prvom rade získavať a podporovať nových skladateľov, a preto na podobné menšie nedostatky neberieme ohľad. Dôležité je, aby úlohy boli korektné. Žiaľ, ani tomu nie je vždy tak.


Stav súťaže po 6. kole

Š. Burkuš (Košice), L. Halaj (Drienovec), M. Hlinka (Hniezdne), P. Košč (Želmanovce), J. Krivoš (Košice), M. Kižik (Košice), J. Majerčák (Tatranská Lomnica), J. Kundrák (Trebišov), K. Suchár (Prešov) a E. Višňovský (Michalovce) po 13 bodov. J. Fabiny (Bindt) 11 bodov. E. Ackerman (Michalovce), P. Durst (Levoča), J. Kováč (Kráľovský Chlmec), L. Kočík (Košice) a T. Štefko (Poprad) po 10 bodov. J. Rosa (Košice) 8 bodov. T. Horváth (Valaliky), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), M. Kamenský (Štítnik), V. Ressler (Michalovce) a F. Ondrej (Košice) po 6 bodov. L. Murcko (Hajtovka) 5 bodov. A. Czintel (Rožňava), M. Holodňák (Prešov) a M. Vajkuny (Košice) po 4 body. Š. Jalč (Prešov), F. Šveda (Kežmarok) a M. Zbur (Humenné) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred