Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(31. 10. 1989)


Problém č. 674

Miroslav Bílý

4. čestné uznanie

Chess Life 1986

Pomocný mat 4. ťahom

a) diagram b) Sh7 na f8Kontrolná notácia: a) biely Kh1 Sh7 Jc8 (3 kamene), čierny Kc4 Vc6 Vd7 Jd6 Pd4 (5 kameňov), pozícia b) vznikne premiestnením strelca h7 na f8, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat štvrtým ťahom: a) 1.Jb5 Sb1 2.d3 Je7 3.Vd4 Jd5 4.Vc5 Sa2 mat, b) 1.Kc5 Sh6 2.Jc4 Sc1 3.Vd5 Jd6 4.Jb6 Sa3 mat. Krásu "poschodových epochových" matov ocení iste aj neskúsený šachista: matový obrazec je posunutý o "poschodie" vyššie so všetkými detailmi, t. j. polohou všetkých siedmych aktívnych kameňov. Obdivuhodná je však aj technika realizácie, ktorou autor docielil jednoznačné poradie ťahov (napr. v a) môže d3 nasledovať až po Sb1, v b) Jc4 po Kc5 atď.) a geometria pohybu bielych strelcov, využívajúceho celú plochu "klziska". Jedným slovom dokonalý pomocný mat českej školy.

Z tvorby Miroslava Bílého uvádzame ešte jeden pomocný mat štvrtým ťahom, ktorý získal čestné uznanie na turnaji amerického časopisu.

* Ďalšie dvojčíslo (10–11) bulletinu bratislavského krúžku kompozičného šachu Pat a mat vyjde asi v novembri a bude obsahovať výsledky siedmich skladateľských súťaží, článok o moderných dvojťažkách, originálne skladby a úspešné problémy československých autorov v rozličných zahraničných súťažiach (včítane 3. svetovej súťaže). Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adresu redakcie Technických novín.


Vzad <<  >> Vpred