Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 8. 1973)


Problém č. 314

Ing. Basil D. Lyris, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)


Problém č. 315

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+2=8)Kontrolná notácia: 314: bKf3 Dc7 Ve7 Pd3 e2 (5), čKd4 Sa7 Sb1 Pd5 (4) – mat 2. ťahom: 315: bKa8 Dg7 Va5 Jb4 Jb6 Pa2 (6), čKc5 Sb5 (2) – mat 2. ťahom.

V č. 314 jedného z najúspešnejších skladateľov našich doterajších skladateľských turnajov si všimnite zdanlivú hru 1...Sc5 2.De5 mat. V č. 315 je spracovaná zámena 1. a 2. ťahov (nie matov!) bieleho vo forme 3 zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 303 (Tanić) z 23. 6. 1973. Zvodník 1.Jf8? tempo, 1...J~ (a) 2.J:d7 mat (A), 1...c5 (b) 2.V:b6 mat (B) viazne na 1...d6(5)! (c). Zvodník 1.Je7? tempo, 1...c5 (b) 2.V:b6 mat (B), 1...d6(5) (c) 2.J:c6 mat (C) viazne na 1...J~! (a). Rieši 1.Je5 tempo, 1...J~ (a) 2.J:d7 mat (A), 1...c5 (b) 2.V:b6 mat (B), 1...d6(5) (c) 2.J:c6 mat (C). Cyklické striedanie obrán (ab – bc – ca), pričom v rovnakom poradí vychádzajú aj maty. Zaujímavé je aj vyvrátenie zvodníkov: buď obranou (c) alebo (a). Pokus o modernú tému (autor ju nazval Anti–Stavrinides), len škoda, že motivácia obrany v každej fáze je rovnaká. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 304 (Ursprung) z 5. 7. 1973. "Biely na ťahu": 1...Sb5, Sb3, J~ 2.Df7, Da6, Db4 mat. Po úvodníku 1.Db1 tempo, sa maty po obranách strelcom zamenia: 1...Sb5, Sb3, J~ 2.Da2, Df1, Db4 mat. Zámena dvoch matov s využitím blokovania polí strelcom. Sympatická úloha, no podobne ako už u č. 293 hrozí opäť neoriginalita. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 270 (Reiprich) z 22. 2. 1973 opravuje svoju úlohu nasledovne: bKb4 Da1 Vh2 Sg3 Je7 Jf8 (6), čKe4 Pe5 g4 (3) – mat 2. ťahom. Rieši 1.Jf5 tempo, 1...Kf3, K:f5, Kd3, Kd5 2.Dh1, D:e5, Db1, Da8 mat. Za objavenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Vzad <<  >> Vpred