Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 7. 1973)


Problém č. 304

Karl Ursprung, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+5=9)


Problém č. 305

Valerij M. Šavyrin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 304: bKd6 Db7 Sc5 Jf2 (4), čKc4 Sa4 Jc2 Pc3 c6 (5) – mat 2. ťahom, 305: bKg8 Da4 Va6 Jf3 Pc3 e2 (6), čKd5 Jb7 Jd6 Pc5 (4) – mat 2. ťahom.

Č. 304 je konštruované v pozícii "biely na ťahu". Znamená to, že na všetky ťahy čierneho pred úvodníkom sú pripravené maty a dobrému riešiteľovi by už nemalo ujsť, ako sa niektoré z nich po správnom úvodníku zamenia. Č. 305 obsahuje zdanlivé hry 1...Jd~, Je4!, Jc4! 2.e4, c4, Dc6 mat. Ako sa po správnom úvodníku zamenia? Riešenie oboch problémov zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 292 (Žuk) z 24. 5. 1973. Pokusy 1.Vd5?, De5?, Jg6?, Df8?, viaznu postupne na 1...Sa6+!, f6!, g:f6!, S~! Úlohu prekvapujúco rieši 1.Kc5 hr. 2.De4 mat, 1...Ke7, Kf5, Ke5, f5, 2.Kd5, Kd6, De4, De1 mat. Kvalitná klasická dvojťažka s jemným úvodníkom, ktorý dáva čiernemu kráľovi 3 voľné polia. Je pozoruhodné, že i klasika v dnešnej ére modernej šachovej úlohy dokáže byť tak efektná a pôsobivá (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 293 (Ursprung) z 24. 5. 1973. Zdanlivé hry 1...K:a3, K:a5 2.Db3, Db5 mat. Po úvodníku 1.Dd4 tempo, sa oba predúvodníkové maty zamenia: 1...K:a3, K:a5, J~ 2.Da1, Da7, D:b4 mat. Eelegantná úloha, no je dosť možné, že bude mať predchodcu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Predbežný výsledok nášho IV. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1972 určil rozhodca prof. Karol Mlynka nasledovne: I. cena: č. 299 – D. N. Kapralos, Grécko, II. cena: č. 228 – Ing. B. D. Lyris a S. Bikos, Grécko, III. cena: č. 215 – E. A. Wirtanen Fínsko, 1. čest. uz.: č. 216 – I. Tokar, ZSSR, 2. čest. uz.: č. 259 – H. Maruta, Indonézia, 3. čest. uz.: č. 230 – Ing. B. D. Lyris, Grécko, 1. poch. zm.: č. 257 – Z. Labai, ČSSR, 2. poch. zm.: č. 249 – J. Havran, ČSSR, 3. poch. zm.: č. 261 – V. A. Bron, ZSSR. Podrobný výsledok rozošleme každému účastníkovi.


Vzad <<  >> Vpred