Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 6. 1973)


Problém č. 302

Leonid Makaronec, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+3=9)


Problém č. 303

Života Tanić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+4=8)Kontrolná notácia: 302: bKb3 Da2 Se4 Pf3 g3 h4 (6), čKh5 Je5 Ph6 (3) – mat 2. ťahom, 303: bKd8 Da6 Vh6 Jg6 (4), čKb8 Jb6 Pc6 d7 (4) – mat 2. ťahom.

V č. 302 si všimnite, ako sa zamenia maty po obranách 1...J~, J:f3! vo dvoch zvodníkoch a v riešení. Č. 303 je na riešenie ľahké, no téma úlohy sa ľahšie vysvetlí pri riešení. Riešenie oboch problémov zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 289 (Gross) z 10. 5. 1973. Zdanlivé hry 1...Vd6, Sg5+ 2.J7:d6, J7:g5 mat. Rieši 1.Se3 hr. 2.Vf4 mat, 1...Vd6+, Sg5 2.J5:d6, J:g3 mat. Dobrý príklad na 2. tému dvojťažiek do svetovej súťaže v kompozičnom šachu (zámena matov po dvoch obranách, pričom v prvej fáze sa dáva šach bielemu kráľovi len prvou a v druhej fáze len druhou obranou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 290 (Jarolín) z 17. 5. 1973. Po úvodníku 1.Dd8 hrozí päť matov: 2.Vd6, Dd5, Dc7, Dd7, Dd6 mat. Každá z nasledujúcich obrán vždy štyri hrozby vylúči: 1...De8, De7, De6 (D:e3), De5, D:b6 2.Vd6, Vd5, Dc7, Dd7, Dd6 mat. Téma Fleck spracovaná v piatich variantoch. Úctyhodný výkon na začínajúceho problémistu. Duál po 1...a:b6 2.Dc8 mat a 2.Dd6 mat nepovažujeme za závažný a preto ho ani nebodujeme. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 291 (Mlynka) z 17. 5. 1973. Zdanlivé hry 1...Jd7+, Jc8 2.e:d7, b:c8J mat. Po úvodníku 1.Ka7 tempo, sa tieto maty zamenia: 1...Jd7 (J~), Jc8+ 2.b8D, b:c8D mat. Ďalší príklad na 2. tému svetovej súťaže spracovanej už v č. 289. Strategický obsah č. 291 je bohatší (maty z batérie v oboch fázach). Vedľajšie varianty sú 1...J:a8, Kc7 2.Dc1, b8D mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred