Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 5. 1973)


Problém č. 288

Jozef Vilem, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 289

Erwin Gross, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 288: bKa3 De8 Se3 Pc2 (4), čKc3 Sb1 Pc5 (3) – mat 2. ťahom, 289: bKd2 Vf1 Sd4 Jf5 Jf7 Pc4 (6), čKe4 Vh6 Sh4 Pg3 (4) – mat 2. ťahom.

Riešenia oboch úloh, ktoré sú prvými súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže vypísanej nižšie, zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými úlohami č. 288 a 289 otvárame novú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 30 šachových problémov, zväčša dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. Súťaž je dotovaná týmito cenami: I. cena: Album FIDE 1914–44/II a nová kniha V. Horta: O šachový trůn (Spasskij–Fischer), II. cena: Album FIDE 1914–44/I, III. cena: Album FIDE 1962–64, IV. cena: Album FIDE 1945–55, V. cena: V. Pachman: Vybrané šachové skladby a VI. cena: V. Hort: O šachový trůn. Ďalších 6 riešiteľov vyžrebovaných z tých, ktorí získajú aspoň 20 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť aj kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: za správne vyriešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva aj za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľom za "trest" 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu nebodujeme.


Vzad <<  >> Vpred