Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 5. 1973)


Problém č. 290

Ivan Jarolín, Bratislava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Problém č. 291

prof. Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+2=10)Kontrolná notácia: 290: bKa8 Dh4 Vd3 Sb6 Pa5 c4 (6), čKc6 De3 Ve1 Pa7 (4) – mat 2. ťahom, 291: bKb8 Dh6 Vd1 Sa8 Sf8 Pa4 b7 e6 (8), čKc6 Jb6 (2) – mat 2. ťahom.

Po č. 288 (Vilem): bKa3 De8 Se3 Pc2 (4), čKc3 Sb1 Pc5 (3) – mat 2. ťahom a č. 289 (Gross): bKd2 Vf1 Sd4 Jf5 Jf7 Pc4 (6), čKe4 Vh6 Sh4 Pg3 (4) – mat 2. ťahom, ktoré sme uverejnili v minulej rubrike a ktoré sú zároveň aj prvými dvoma súťažnými problémami našej novej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE, uverejňujeme dnes ďalšie dve úlohy. Ich riešenia spolu s č. 288 a 289 môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 280 (Haring) z 12. 4. 1973. Pokusy 1.Jf8?, Jfe5? viaznu na 1...Vd5!, Jd5! Rieši 1.Jge5 hr. 2.D:d6 mat, no po 1...V:e5 ide 2.J:e5 mat aj 2.Jg5 mat, čo je škodlivý duál. Maximálne 3 body sa podarilo získať týmto 24 riešiteľom: Ackerman, Agh, Bakalár, Fica, Forrová, Hagara, Janko, Jankovič, Kročian, Labai, Melo, Anft, Pleva, Polášek, Povinec, Ralík, Stopka, Šuhajda, Török, Varagya, Wagner, Svítek, Hlavička a Forgács. Vedúca trojica "Fica, Labai a Polášek" ostala teda opäť "neotrasená" (zatiaľ nestratili ani bod!).

* č. 280 opravuje autor nasledovne: bKa7 Df4 Sc4 Sd8 Jb6 Jc7 Pb3 (7), čKa5 Vd6 Pc5 (3) – mat 2. ťahom. Zvodník 1.Jbd5? hr. 2.Dd2 mat, 1...V:d5, Va6+ 2.J:d5, J:a6 mat viazne na 1...Vb6! Rieši 1.Jcd5 hr. 2.Dd2 mat, 1...V:d5, Vd7+ 2.J:d5, J:d7 mat. Autor zaslal aj opravu č. 274: bKh8 Df7 Ve4 Je6 Jf6 Sb1 (6), čKf5 Vc2 Sd1 Jb3 (4) – mat 2. ťahom. Zvodník 1.Kh7? hr. 2.Dg6 mat, 1...Vh2+, Vc7 2.Jh5, Jd7 mat viazne na 1...Sh5! Rieši 1.Kg7 hr. 2.Dg6 mat, 1...Vg2+, Vc7, Sh5 2.Jg4, Jd7, D:h5 mat. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti oboch úloh mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Vzad <<  >> Vpred