Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 4. 1973)


Problém č. 280

Jacob Haring, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+5=10)


Problém č. 281

Comins Mansfield, Anglicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+5=9)Kontrolná notácia: 280: bKg8 Dd4 Sh5 Jf7 Jg6 (5), čKe8 Vf5 Sa5 Jb4 Pe7 (5) – mat 2. ťahom, 281: bKh5 Dc4 Se7 Sg6 (4), čKe5 Jg5 Pd6 e3 h6 (5) – mat 2. ťahom.

Po č. 274 uverejňuje dnes Jacob Haring ďalší svoj pôvodný príspevok (č. 280) do nášho V. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. V úlohe sa snaží využiť polobatériu a preto sa dá čakať, že autor pripravil pre riešiteľov nejaké tie zvodnosti, na ktoré si musíte dať pozor. Č. 281 je od jedného z najstarších žijúcich problémistov sveta, dnes už 77–ročného Cominsa Mansfielda (14. 6. 1896) – čestného prezidenta stálej komisie FIDE pre kompozičný šach. Jeho úloha je klasická, no i tak sa riešiteľom zaručene bude páčiť.

Riešenia zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 272 (Hartong) z 8. 3. 1973. Po úvodníku 1.Jd1 hr. 2.Vb4 mat vzniknú tieto tematické obrany čierneho: 1...Vb3, Vc3, Vd3, V:e3+, Sc3(Va4) 2.Vc5, Jb2, Db4, J:e3, De2 mat a vedľajšie varianty 1...Sd4, J:b5, Ja6(d5) 2.D:d4, Se6, Dd5 mat. Téma Grimshaw s blokovaním poľa. Klasické, no zato veľmi dobre konštruovaná úloha nestora svetovej dvojťažky. Maximálne bolo možné získať dva body.

Riešenie problému č. 273 (Mašek) z 15. 3. 1973. Zvodník 1.Jd2? hr. 2.S~ mat, 1...Vh1, Vh3, c4, a4 2.Sc1, Sc3, D:c4, Sc3 mat viazne na 1...Vd5!. Rieší 1.Sc3 hr. 2.Ja1, J:a5, Jc1, Jd2 mat, 1...Vh1, Vh2, Vd5, c4 2.Jc1, Jd2, J:a5, De8 mat. Téma Fleck, len škoda, že po obrane 1...c4 nevyjde mat 2.Ja1? a téma by bola spracovaná v štyroch variantách. Samozrejme že nejde 1.Jd2? Vd5! Duál po 1...a4 (vyjdú po ňom všetky štyri hrozby) nepovažujeme za závažný a preto ani nebodujeme. Maximálne bolo možné získať dva body, no veľa riešiteľov nezískalo ani bod, lebo uvádzali riešenie 1.Jd2? Vd5! a niektorým sme za trest strhli jeden bod, lebo niektorú zo zvodností považovali za vedľajšie riešenie.


Vzad <<  >> Vpred