Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 5. 1973)


Problém č. 292

Henryk Žuk, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+3=10)


Problém č. 293

Karl Ursprung, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: 292: bKc4 Db4 Vb5 Sc6 Jh8 Pc7 g5 (7), čKe6 Sc8 Pf7 (3) – mat 2. ťahom, 293: bKg1 Dc4 Vh4 Ja3 Ja5 (5), čKa4 Sb4 Jg4 Ph5 (4) – mat 2. ťahom.

V minulej rubrike nám "tlačiarenský škriatok" vyviedol menšie nedorozumenie: kontrolná notácia problému č. 291 sa vôbec nezhodovala s diagramom. Stalo sa to tak, že diagram tejto úlohy bol vymenený. Autorom vymeneného diagramu je prof. Karol Mlynka a tak správna kontrolná notácia č. 291 je: bKb8 Dh6 Vd1 Sa8 Sf8 Pa4 b7 e6 (8), čKc6 Jb6 (2) – mat 2. ťahom. I keď v diagrame chyba nebola (až na údaje o počte kameňov), predlžujeme zasielaciu lehotu č. 291 o 7 dní. Úlohu poľského problémistu Žuka uverejňujeme dnes ako č. 292. Kto ju riešil podľa kontrolnej notácie z minulej rubriky (bola správna), má dnes na úlohu iba č. 293 známeho západonemeckého problémistu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 281 (Mansfield) z 12. 4. 1973. 1.Dc6 hr. 2.D:d6 mat, 1...Kd4, Kf4, d5, Jf7 2.Sf6, S:d6, Df6, De4 mat. Nádherný úvodník, ktorý dáva čiernemu kráľovi 3 voľné polia (maximálne bolo možné získať 2 body).

Riešenie problému č. 282 (Nemček) z 19. 4. 1973. Zvodník 1.Da2? tempo, 1...Ke4, K:e6, Kc6 2.Jd2, Jd4, Ja5 mat viazne na 1...d:c5! Po úvodníku 1.Da8 hr. 2.Ve7 mat, sa tieto maty zamenia: 1...Ke4, K:e6, Kc6 2.Vb4, Dg8, Jb4 mat. Zámena troch matov s využitím batérie (maximálne bolo možné získať 2 body).

Riešenie problému č. 283 (Tokár) z 19. 4. 1973. Zvodník 1.Dg6? tempo, 1...a5, c5, Kc5 2.D:c6, D:a6, D:c6 mat viazne na 1...Ka5 (a4)! Rieši 1.Db2 tempo, 1...a5, c5, Kc5, Ka5 (a4) 2.Ja6, Jc6, De5, J:c6 mat. Zámena troch matov. Trochu vadí dvojité vyvrátenie zvodníka (maximálne bolo možné získať 2 body).

* Na spoločný dotaz niekoľkých riešiteľov odpovedáme, že v diagrame problému č. 288 (Vilem) chyba nie je, no neznamená to, že úloha musí byť korektná veď je to originálny príspevok.


Vzad <<  >> Vpred