Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 6. 1973)


Problém č. 300

Halvar Hermanson, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+2=8)


Problém č. 301

Viktor V. Zagorujko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 300: bKh2 Dh7 Vc2 Sf5 Pb7 f6 (6), čKa1 Sa2 (2) – mat 2. ťahom, 301: bKh5 Db6 Sd5 Sg5 Jg6 Ph4 (6), čKf5 Ve1 Sd4 Pc5 (4) – mat 2. ťahom.

Autorom dnešného jubilejného 300. šachového problému uverejneného v Hlase ľudu je jeden z najúspešnejších svetových problémistov – švédsky zlievárenský robotník Halvar Hermanson (31. 3. 1905). V jeho úlohe sa nedajte zlákať niekoľkými zvodníkmi, no zato si v nich všimnite, ako sa zamieňajú maty po obranách 1...S~, Sb1!, Kb1. V riešení na tieto obrany sa už maty zo zvodníkov opakujú. Podobne v č. 301 sa maty po tematických obranách 1...Ve5, Se5 (téma Grimshaw) v troch zvodníkoch vždy zamenia (v riešení sa už opakujú), len škoda, že vyvrátenie zvodníkov je vždy rovnakou obranou.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 288 (Vilem) z 10. 5. 1973. Po autorom zamýšľanej intencii 1.Db5 hr. 2.Db3, Dd3, D:c5 mat, 1...K:c2, Sa2 2.Db3, Dd3 mat, je po 1...S:c2! D:c5? úloha neriešiteľná. Kto to len prehlásil, získal 1 bod. Kto naviac uhádol aj autorom zamýšľané riešenie, získal 1+2=3 body. Podarilo sa to 26 riešiteľom (!): Blunár, Durst, Fica, Forgács, Frankovič, Hagara, Jarolín, Ješka, Kokodič, Krajčík, Krošlák, Labai, Majerčák, Méri, Mojžiš, Moravčík, Nemček, Orolín, Onderčanin, Polášek, Sklenár, Svítek, Šebian, Veselý, Wagner a Žatko. Autor chcel spracovať tému Fleck a snáď preto získali plný bodový zisk taký veľký počet riešiteľov. Svedčí to o ich vysokej odbornej úrovni, veď v opačnom prípade neznalosti tejto témy by to bolo viac ako ťažké. 4 riešitelia, ktorí si neriešiteľnosť nevšimli získali 2 body (Balluchová, Mészáros, Stopka a Török), ostatní majú 1 bod (okrem tých, ktorých riešenie sme do uzávierky tejto rubriky nedostali). Trochu nás mrzí, že neriešiteľnosť mnohých riešiteľov odradila, no treba to brať športovo – v budúcej súťaži alebo probléme už bude mať každý viacej skúseností.


Vzad <<  >> Vpred