Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 6. 1973)


Problém č. 298

Ing. Vladimír Bušík, Prievidza

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+3=9)


Problém č. 299

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+3=10)Kontrolná notácia: 298: bKg2 Vf6 Sb5 Sc1 Jf3 Pg3 (6), čKh5 Jh6 Pg5 (3) – mat 2. ťahom, 299: bKh6 Ve3 Vh1 Sd6 Je7 Jf4 Pe2 (7), čKg4 Dc1 Ph5 (3) – mat 2. ťahom.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali problémy č. 268 až 287. Maximálne bolo možné získať 49 bodov, z toho za nekorektnosti 9 (za č. 270 a 274 2 body; za č. 276 4 body a za č. 280 1 bod). Výsledok je nasledovný: I.–IV. cena ex aequo 49 bodov: Zoltán Labai, Milanovce (žrebom vyhráva Album FIDE 1914–44/II), Alexander Fica, Praha (Album FIDE 1914–44/I), Jaroslav Polášek, Praha (Album FIDE 1962–64) a Ján Bakalár, Žilina (Album FIDE 1962–64), V. cena 47 bodov: Ing. Matej Marko, Neded (Album FIDE 1945–55).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 15 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy títo: A. Dubaj (Tatranská Lomnica), V. Hagara (Trnava), M. Slávik (Nové Sady), M. Svítek (Turá Lúka) a Ing. M. Vdovjak (Myjava). Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme.

Poradie ďalších riešiteľov: 47 b.: Š. Melo a O. Ralík, 46 b.: J. Šebian, 45 b.: J. Broniš, V. Hagara, M. Ješka a J. Kročian, 44 b.: P. Durst, Š. Kokodič, G. Kollárik, J. Sklenár, Ing. S. Šuhajda, Ing. M. Vdovjak a K. Wagner, 43 b.: E. Ackerman, Fr. Janko, I. Jarolín, J. Majerčák a G. Török, 42 b.: Ing. A. Orolín, 41 b.: J. Anft, Fr. Jankovič, M. Svítek, Š. Varagya, J. Vašičkanin a J. Žatko, 40 b.: J. Fábry, J. Krošlák, K. Stopka a I. Teker, 38 b.: J. Havala, M. Méri, O. Reeh (Dánsko), Ing. J. Topercer a M. Žemla, 37 b.: Š. Blunár, O. Onderčanin, 36 b.: R. Petr, 35 b.: T. Agh, A. Forrová a M. Žiak, 34 b.: M. Vašíček, 32 b.: J. Srňanský, 30 b.: J. Čutkaiová, 29 b.: B. Moravčík, 27 b.: M. Pleva a Fr. Povinec, 26 b.: J. Roško, 25 b.: A. Dubaj a J. Valkošak, 24 b.: J. Prokop atď. Celkove sa súťaže zúčastnilo 99 riešiteľov.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite na horeuvedenú adresu redakcie najneskôr do 5 dní.


Vzad <<  >> Vpred