Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 7. 1973)


Problém č. 310

Dr. Werner Speckmann, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Problém č. 311

Halvar Hermanson, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+2=8)Kontrolná notácia: 310: bKe1 Db4 Vc3 Jd1 Pc2 c5 (6), čKc1 Va2 Pb5 c6 (4) – mat 2. ťahom, 311: bKf1 Dh7 Sb4 Ja5 Jd5 Pb6 (6), čKb5 Ph4 (2) – mat 2. ťahom.

Č. 310 je konštruované v pozícii "biely na ťahu". Tematické varianty sú 1...V~, V:c2! v zdanlivých hrách, zvodníkoch a riešení. V č. 311 si všimnite zdanlivé hry 1...Ka4, Ka6 2.Dd7, Dd3 mat a hlavne, ako sa maty zamenia vo dvoch tematických zvodníkoch a v riešení (téma Z–42–28). Po č. 300 (pozri riešenie nižšie) je to ďalšia výborná Hermansonova úloha.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 299 (Bakcsi) zo 14. 6. 1973. Zvodník 1.Jfd5? hr. 2.Jf6 mat, 1...Dc3, Dg1 2.Ve4, Vg3 mat viazne na 1...D:h1! Po úvodníku 1.Jg2 hr. 2.Vh4 mat, vyjdú po nových obranách tie isté maty: 1...De1, D:h1 2.Ve4, Vg3 mat. Vtipný mechanizmus témy Ruchlis (zámena obrán), len škoda, že vyvrátenie zvodníka je tak hrubé. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 300 (Hermanson) z 21. 6. 1973. Zvodník 1.Dg7? tempo, 1...S~, Sb1!, Kb1 2.Dg1, f7, Dg1 mat viazne na 1...Sc4! Zvodník 1.De7? tempo, 1...S~, Sb1!, Kb1 2.De1, De5, De1 mat viazne na 1...Se6! Zvodník 1.Dd7? tempo, 1...S~, Sb1!, Kb1 2.Dd1, Dd4, Dd1 mat viazne na 1...Sd5! Zvodník 1.Dh3? tempo, 1...S~, Sb1!, Kb1 2.Df1, Dc3, Df1 mat viazne na 1...Sc4! Zvodník 1.Dh6? tempo, 1...S~, Kb1 2.Dc1, Dc1 mat viazne na 1...Sb1! Ľahko zistíte, že možno napočítať 9 rôznych matov (téma Z–53–39). Po úvodníku 1.Dh4 tempo, sa už objavia len maty zo zvodníkov: 1...S~, Sb1!, Kb1 2.De1, Dd4, De1 mat. Opravdivý klenot v doterajšej súťaži (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ing. S. Šuhajda (Bánovce nad Bebravou). Po prekontrolovaní Vášho riešenia problému č. 288 (Vilem) sme Vám uznali tiež 3 body.


Vzad <<  >> Vpred