Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 7. 1973)


Problém č. 308

Viačeslav J. Kamenskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+3=10)

 


Problém č. 309

Ivan Tokar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+3=9)

A. Diagram. B. Ja1–h8Kontrolná notácia: 308: bKb8 Db1 Se7 Sh3 Jb7 Pa2 e3 (7), čKd5 Pd7 f5 (3) – mat 2. ťahom, 309: bKa2 Vd3 Vf5 Ja1 Pe2 g4 (6), čKe4 Jc4 Je6 (3) – mat 2. ťahom, ako aj po preložení bieleho jazdca a1 na h8.

V č. 308 spracoval známy sverdlovský problémista trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme dvoch zvodníkov a riešenia (tematické obrany sú 1...Ke5 (e6), (Kc6). Každý dvojník úspešného ukrajinského problémistu Ivana Tokara okrem riešenia obsahuje aj tematický zvodník. Ak porovnáte maty po obranách 1...Jc~ a 1...Jd~, objavíte štvorfázovú zámenu matov (Z–42–28).

Riešenie oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou Šach pri adrese. Za č. 309 možno získať 4 body.

Riešenie problému č. 296 (Maranďuk) z 7. 6. 1973. Zdanlivé hry 1...g3, f3 (f:e3) 2.V:f4 mat. Pozícia A: 1.e:f4 tempo, 1...g3, K:f4 2.f5, V:g4 mat (2 body). Pozícia B: 1.Jh5 tempo, 1...g3, Kf5 2.J:g3, Sd3 mat (2 body), no aj vedľajšie riešenie 1.f5 Kf4 2.V:g4 mat (2 body), ktoré úlohu znehodnocuje. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo využili 18 riešitelia: Agh, Durst, Fica, Gönczölová, Hagara, Anton a Vladimír Hlavička, Janko, Ješka, Krajčík, Kulenič, Labai, Majerčák, Moravčík, Polášek, Povinec, Šuhajda a Török.

Riešenie problému č. 297 (Sivák) zo 7. 6. 1973. Pozícia A: 1.b4 c:b3 e.p. 2.S:b3 mat. Pozícia B: 1.Sb1 c3 2.Sa2 mat. Pozícia C: 1.Sc2 c3 2.Sb3 mat. Trojfázová zámena jedného matu spracovaná vo forme trojníka. Škoda, že v pozícii diagramu nie je na 1...b4+ pripravený mat. Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 298 (Bušík) zo 14. 6. 1973. Zvodník 1.Se2? J~ 2.J:g5 mat viazne na 1...Jg4! Zvodník 1.Sd7? J~ 2.g4 mat viazne na 1...Jf5! Zvodník 1.Jh2(e5)? J~ 2.Sc8 mat viazne na 1...Jf7! Rieši 1.J:g5 tempo, 1...J~, Jg4, Kg4 2.Se2, Se8, Se2 mat. Štvorfázová zámena jedného matu. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred