Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.4.1998)


Skladba č. 3092M. Brada

2. zvláštne uznanie

Probleemblad 1995

Mat 2. ťahomCyklická téma

V najnovšom čísle holandského časopisu kompozičného šachu bol uverejnený výsledok veľmi dobre obsadeného turnaja dvojťažiek z roku 1995. Vtedy ešte len 20-ročný zvolenský skladateľ Miroslav Brada získal v ňom zvláštne uznanie za zaujímavé spracovanie "cyklickej le Grandovej témy": tematické zvodnosti sú 1.Da3? a 1.S:a7?, pričom do cyklu sa rátajú hrozby a variantové maty po 1...Kf4. Riešenie dvojťažky pošlite do 11. mája t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kh8 Df8 Vd3 Vg3 Sb8 Sf7 Jc4 Jh4 Pb2 d5 d7 e5 (12), č. Ke4 Vd1 Vf1 Sb7 Sc1 Pa7 d2 d4 e2 f2 g6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenie skladby č. 3080 vyhrávajú: Vladimír Kaliský, Ul. 29. augusta 76, 976 45 Hronec, Alexander Pituk, Dom dôchodcov, Povrazník, 969 00 Banská Štiavnica a Stanislav Vokál, Floriánska 86, 040 01 Košice.

Riešenie skladby č. 3083 (Stewart a Pauly, verzia Mihalčo): 1. riešenie 1.Sh1 b:a2 2.Vg2 Ke4 3.Vg5 mat, 2. riešenie 1.Sa8 b:a2 2.Vb7 Ke4 3.Vf7 mat, 3. riešenie 1.c6 hrozí 2.c7, 1...b:a2 2.Vb5+ Ke4 3.c7 mat, 1...Ke4 2.c7+ Kf5 3.c8D mat. Tretie riešenie obohacuje obsah, ale čiastočne na úkor straty "napätia" v pôvodnej pozícii.

Riešenie skladby č. 3084 (Rojko): Odstráni sa biela Vb2 a nasleduje 1.D:h8 mat. Druhé "riešenie" s odstránením čiernej veže a 1.Dh1 mat je iba zvodnosťou, lebo v tejto pozícii chýba čiernemu posledný ťah (a teda biely nemá právo pokračovať). Išlo o malý retrográdny vtip, ale veru väčšina riešiteľov sa dala nachytať a uviedla obe riešenia.

Riešenie skladby č. 3085 (Vlček): Zdanlivé hry 1...Se7, c4, Sb5~ 2.S:e7, Db4, Db8 mat, riešenie 1.Jb4 tempo, 1...Se7, c4, Sb5~, c:b4+, e4 2.Sc7, Dd2, Vc6 alebo Dd2, D:b4, Dh2 mat. Zámena troch matov a jednej obrany.


Turnaj BKKŠ

Dokončenie výsledku z minulej rubriky:

Pochvaly ex aequo získavajú títo autori dvojťahových pomocných matov: Bohuslav Sivák (Zvolen, Kb8 Vc8 Se6 Jc6 Je3 Pc3 (6), č. Kd3 Sd8 Sf5 Pb6 d2 f4 g5 g6 (8), 2 riešenia – Kh1 Vh7 Sf4 Jf7 Pc4 (5), č. Kc5 Sb6 Pc7 (3), zdanlivá hra), Pavol Jankovič (Kociha, Ka8 Ve1 Sd1 Se3 (4), č. Kf8 Dc7 Sc3 Jd5 Jf6 Pb4 b6 c6 h2 (9), dvojník č. Kd8) a Emil Klemanič (Spišská Nová Ves, Kc8 Pf7 g7 (3), č. Kg6 (1), 2 riešenia).

Definitívny a kompletný výsledok turnaja bude uverejnený v časopise Pat a mat.

* Podľa nedávneho rozhodnutia Svetovej organizácie kompozičného šachu, zasielacia lehota v oddelení štúdií 6. WCCT sa predlžuje o tri mesiace, t. j. do 1. augusta t. r. (príčinou je zmena názoru gruzínskeho rozhodcu pri posudzovaní témy). Skladby do ostatných 6 oddelení zašlú kapitáni družstiev podľa pôvodných propozícií do 1. mája. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred