Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.4.1994)


Problém č. 2731 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2732 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahomZačiatok je ťažký

Dá obyčajne dosť práce šachovému autorovi, kým sa mu podarí prvá skladba, a potom trochu aj redaktorovi, kým ju trochu "učeše", alebo aspoň poradí autorovi, ako to urobiť. Nebolo však veľa treba pri našom prvom diagrame: 35-ročný autor má už dosť šachových skúseností, aby sa do kompozície dostal rýchlo. Aj druhá dvojťažka, hoci je už "druhotinou", patrí ešte do prvých krokov, pravda, autor má zrejme potrebný cit, keď už asi rátal so zdanlivou hrou 1...Ve4~ 2.Sd5 mat (hoci nás na ňu neupozornil), a ktovie, či nie aj s malou zvodnosťou 1.Jf5?. – Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šach pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2731 b. Ke8 Da6 Vc8 Vd1 Sb3 Ja4 Jd6 (7), č. Kc6 Dg2 Vb4 Sa8 Sd8 Jb6 Jg5 Pc5 c7 e5 f2 f7 (12); 2732 b. Kc7 Vg3 Sd6 Sh1 Je3 Jh5 Pc3 c5 d3 g6 (10), č. Ke6 Ve4 Ph6 (3); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2716 a 2717 vyhrávajú: Juraj Buzáš, Komenského 33, 935 41 Tekovské Lužany, Miroslav Ďurčo, Ul. M. R. Štefánika 164/17, 956 41 Uhrovec a Miroslav Pribil, Prejtská 50/53, 018 41 Prejta.

Riešenie problému č. 2724 (Lörinc): 1.h2-h3 (pešiak zároveň potlačí svojho jazdca na h4!) tempo 1...f6-f5 (s potlačením oboch bielych pešiakov o pole nižšie) 2.g3-g4 (a Sg4-g5) mat! Teda ťahať znamená zároveň tlačiť: originálny nápad, ibaže epigónom nebude jasné, či tlačiť môžu aj figúry, pričom zrejme najproblematickejší je jazdec...

Riešenie problému č. 2725 (Nemček): 1.c4 0-0-0-0-0! (to je znak pre veľmi veľkú rošádu s čiernym pešiakom, t. j. Ke1-e3 plus Pe7-e2) 2.e1J Ke2 3.Jc2 Sb2 mat. Na bratislavskom krúžku vznikla otázka, či je takáto rošáda ťahom bieleho. Správna odpoveď je asi taká, že ju môže vykonať aj čierny, ale v tom prípade musí najprv ťahať pešiakom a až potom skočiť kráľom (teda výnimka z pravidiel FIDE). Skladba má aj zvodnosť (ktorú autor neuviedol) 1.Kc2 Ke2 2.K:c1 Kd3 3.Kd1 Vb1 mat. Prečo to nie je druhé riešenie? Lebo nejde o žart!

Riešenie problému č. 2726 (Galickij): 1.Ke5 tempo 1...c6, c5, Ke7 2.Dh7, Db7, Dh7 mat. Vhodný príklad na riešenie v krúžku mladých šachistov.

* Trochu nás mrzí, že nemôžeme reprodukovať názory našich riešiteľov k prvoaprílovým problémom (ale aj všeobecne pri riešení), súvisí to však s tým, že riešenia zadávame do tlače skôr, ako si môžeme prečítať poznámky riešiteľov. Súhlasili by ste s uverejňovaním riešení až 6 týždňov po uverejnení problému, alebo dáte prednosť – tak ako doteraz – trojtýždňovej lehote, ale bez zahrnutia poznámok riešiteľov?


Memoriál Alešina

Na pamiatku krymského šachového skladateľa I. A. Alešina mestská športová organizácia Kerča vypísala medzinárodný skladateľský turnaj pre miniatúrne dvojťažky (s maximálnym počtom 7 kameňov). Najviac dve skladby v dvoch exemplároch treba poslať do 20. júna t. r. na adresu 334500 g. Kerč, Krym, ul. Kirova 17, redakcia gazety "Bospor". Rozhodcom je V. I. Pypa, víťazi turnaja získajú diplomy a šachovú literatúru.

* Ako najmladší v histórii sa stal majstrom sveta Garri Kasparov: 9. novembra 1985 mal 22 rokov a 210 dní. To však nerátame Gruzínku Čiburdanidze, ktorá si vybojovala titul r. 1978 vo veku 17 rokov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred