Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 4. 1993)


Problém č. 2321

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 2322

Július Breyer, Maďarsko

Pesti Napló 1914

Mat 2. ťahom (7+6=13)Kontrolná notácia: 2321: bKg1 Dc2 Vg7 Sg5 Jf3 Jf4 Pf2 g3 g6 (9), čKg4 Va7 Vc3 Sa1 Sb7 Pd6 f5 h7 (8) – dvojťažka, 2322: bKe7 Db7 Vf4 Sa7 Sf5 Jg6 Pg4 (7), čKd5 Vd6 Jd2 Jf3 Pc6 f6 (6) – dvojťažka.

Č. 2321 má podobný obsah ako č. 2319 z minulej rubriky. Č. 2322 je pravdepodobne prototypom tzv. sekundárnohrozbového paradoxu. Súčasne je spomienkou na Júliusa (Gyula) Breyera (30. 4. 1893 – 9. 11. 1921), ktorý by sa bol zajtra dožil 100 rokov.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2293 (Antonov) z 21. 1. 1993. Zvodnosť 1.Sh3? tempo, 1...Ke6, J~, f4 2.V:e4 (A), Ve7 (B), Jf7 (C) mat, viazne na 1...Jf4! Rieši 1.Db3 tempo, 1...Ke6, J~, f4 2.Ve7 (B), Jf7 (C), V:e4 (A) mat. Zaujímavá motivácia škodlivých motívov: zakiaľ ťah kráľa vždy vytvorí väzbu, ďalšie dva ťahy ju majú recipročne zamenenú (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Katarína Gužáková, Fr. Kráľa 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 2294 (Kuzovkov) z 21. 1. 1993. Zdanlivé hry 1...Jg2, D:c3, Kc4 2.Se6 (A), D:e5 (B), J:b6 (C) mat. Rieši 1.Jf5 hr. 2.Je3 mat, 1...Jg2, D:c3, Kc4 2.D:e5 (B), J:b6 (C), Se6 (A) mat. Štruktúra vzťahu škodlivých motívov je podobná ako v č. 2293, len pri vzťahu zdanlivá hra – riešenie je výraznejší antiduálový princíp (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Jozef Vanko, Fraňa Kráľa 18, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2295 (Ellerman) z 28. 1. 1993. 1.Dd7 hr. 2.Da4 mat, 1...V:d5, Ve5, Vg5, Vf3, Vf4 2.Ve3, V5d4, J:f6, V3d4, Jc3 mat. Anglické odťahy veže s rovnakým škodlivým motívom blokovania v štyroch z piatich variantov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Martin Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra.


Vzad << >> Vpred