Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 4. 1993)


Problém č. 2319

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)


Problém č. 2320

Sigurd Clausén, Švédsko

I. cena, Die Schwalbe 1939

Mat 3. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: 2319: bKc7 Da7 Ve3 Ve6 Sc4 Sd8 Jd1 Jd2 (8), čKd4 Sd5 Ja1 Je5 Pa4 c5 c6 d6 g4 (9) – dvojťažka, 2320: bKg8 Df8 Vf2 Pg7 (4), čKg1 Ve8 (2) – trojťažka.

Č. 2319 je rekonštrukciou č. 2106 (z turnaja Hlas ľudu 1991). Dva tematické zvodníky sa v riešení objavia ako maty práve po obranách, ktoré boli vyvráteniami zvodností. Reprodukovaná miniatúrna trojťažka č. 2320 patrí do skupiny "logických".

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2291 (Pankratiev a Makarenko) z 14. 1. 1993. Zdanlivé hry 1...Sd4, Jd4 2.Sf3, Sd3 mat. Zvodnosť 1.Vd5? hr. 2.Sd3 mat, viazne na 1...Jd4! Zvodnosť 1.Vf5? hr. 2.Sf3 mat, viazne na 1...Sf4! Rieši 1.D:d6 hr. 2.Jc5 mat, 1...Jd3+, Jf3+ 2.S:d3, S:f3 mat. Nezvyčajná syntéza D–paradoxu vzhľadom k zdanlivým hrám so zámenou obrán, ale aj troškou symetrie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Jolana Bandžuchová, Vajanského 25, 053 61 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 2292 (Močalkin) z 14. 1. 1993. Zvodnosť 1.Ve8? (A) hr. 2.V:e7 mat, viazne na 1...S:d5! (b). Zvodnosť 1.Ve1? (B) hr. 2.J:f3 mat, viazne na 1...J:d5! (a). Zvodnosť 1.Vc5? hr. 2.Jc4 (C) mat a 2.Dc3 (D) mat, 1...J:d5 (a) 2.Ve8 (A) mat, viazne na 1...S:b5! (b). Zvodnosť 1.V:a5? hr. 2.Jc4 (C) mat a 2.Dd3 (D) mat, 1...S:d5 (B) 2.Ve1 (B) mat, viazne na 1...J:d5! (a). Zvodnosť 1.Va6? hr. 2.Ve6 mat, 1...J:d5 (a), S:d5 (b) 2.Jc4 (C), Dc3 (D) mat, viazne na 1...Jc6! Rieši 1.Db5 hr. 2.Jc4 (C) mat, 1...J:d5 (a), S:d5 (b) 2.Ve8 (A), Ve1 (B) mat. Okrem bohatého obsahu zaujme rozdielnosť v aktivite bieleho i čierneho (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba, ktorá reprezentuje súčasnosť. Hoci jednotlivé prvky sú už známe, ich spojenie pôsobí dobrým dojmom (A. N. Pankratiev, rozhodca turnaja dvojťažiek – Martin 1990-91). Odmenu za správne riešenie dostane Rastislav Jurčák, Jilemnického 15/9, 052 01 Spišská Nová Ves.


Vzad << >> Vpred