Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 7. 1993)


Problém č. 2341

Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)

A. Diagram B. Jg2–a2

 


Problém č. 2342

Ján Valuška, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)

A. Diagram B. Dd3–f4

C. Dd3–b4Kontrolná notácia: 2341: bKa8 Vc8 Ve8 Sd7 Se5 Jg2 Pd4 f3 (8), čKd5 Db1 Va1 Vg1 Sf1 Jc2 Je2 Pa7 b3 d6 f7 (11) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení bieleho Jg2 na a2 (pozícia B), 2342: bKg3 Dd3 Vc1 Ve1 Sd1 Sf8 Jf7 Pa3 b5 c5 e5 f5 (12), čKd5 Pa4 b6 c2 d4 e2 f6 g4 (8) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení bielej Dd3 na f4 (pozícia B) a tiež po preložení bielej Dd3 na b4 (pozícia C).

Oba dvojníky č. 2341 obsahujú aj tematickú zvodnosť. V č. 2342 je vo forme trojníka spracovaná cyklická zámena obrán v syntéze s inými témami. Každý dvojník budeme hodnotiť dvoma bodmi.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2320 (Clausén) z 22. 4. 1993. Nejde 1.Vd2? Vd8!, 1.Vc2? Vc8! a ani 1.Vb2? Vb8! Rieši 1.Va2 tempo, 1...Va8 (b8, c8, d8) 2.D:V! atď., 1...V:f8+ 2.g:f8D(V) Kh1 3.D(V)f1 mat. Duály po 1...V~ nepovažujeme za škodlivé a preto ich ani nebodujeme. Na ťažko ovládateľný malý materiál bohatá hra s opozíciou v téme pokusov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2321 (Petite) z 29. 4. 1993. Zvodnosť 1.Se7? (A) hr. 2.Jh2 mat, 1...S:f3 2.g:h7 (C) mat, viazne na 1...V:f3! Zvodnosť 1.Sf6? (B) hr. 2.Jh2 mat, 1...V:f3 2.g:h7 (C) mat, viazne na 1...S:f3! Rieši 1.g:h7 (C) hr. 2.Jh2 mat, 1...S:f3, V:f3, K:f3 2.Se7 (A), Sf6 (B), De2 mat. Spojenie viacerých klasických prvkov (polobatéria, otváranie a prerušovanie línií, antiduál) umožňuje svieži a nenásilný komplex zámen hier a funkcií ťahov, pravda, s vylúčením hrozby (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred