Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 9. 1993)


Problém č. 2357

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)


Problém č. 2358

Jan Dobruský, Česko

I. cena, Světozor 1878

Mat 3. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: 2357: bKh1 Df2 Vd4 Vf6 Sd7 Ja3 Jf3 Pd6 e4 (9), čKc5 Sa1 Sb1 Ja4 Jc2 Pa2 b2 b5 b6 e6 f7 (11) – dvojťažka, 2358: bKh4 Da6 Ve4 Sa2 Se5 Jf8 Pc5 d6 f2 (9), čKf5 Jb6 Sd5 Pb5 f3 f4 (6) – trojťažka.

V dvojťažke č. 2357 možno objaviť zdanlivé hry 1...b4 a 1...e5. Trojťažka č. 2358 je spomienkou na 140. výročie narodenia zakladateľa českej školy úlohovej – JUDr. Jana Dobruského (28. 8. 1853 – 31. 5. 1907). Hodnotiť budeme iba modelové maty.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2340 (Fitch) z 8. 7. 1993. 1.d8J V~ 2.Db7+ V:b7 3.Jc6 mat. Premena jazdca je jednoznačná s následnou šokujúcou obeťou dámy (P. Filippi, Bratislava). Vo svojej dobe fascinujúca obeť dámy, dnes už patriaca k technickému vybaveniu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2341 (Mlynka) z 15. 7. 1993. Pozícia A: Zvodnosť 1.Sb5? hr. 2.Sc4 mat, 1...Je~, Ja3, d:e5 2.Jf4, Je3, Ved8 mat, viazne na 1...Va4! Rieši 1.Sf5 hr. 2.Se4 mat, 1...Jc~, Jg3, d:e5 2.Je3, Jf4, Ved8 mat. Pozícia B: Zvodnosť 1.Sf5? hr. 2.Se4 mat, 1...Jc~, Jg3, d:e5 2.Jb4, Jc3, Ved8 mat, viazne na 1...Vg4! Rieši 1.Sb5 hr. 2.Sc4 mat, 1...Je~, Ja3, d:e5 2.Jc3, Jb4, Vcd8 mat. Kombinácie zámen matov medzi riešeniami dvojníkov a zámena obranných motívov medzi zvodníkmi a riešeniami v oboch pozíciách s využitím symetrie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 2342 (Valuška) z 15. 7. 1993. Pozícia A: 1.Jd6 tempo, 1...c:d1D (a), e:d1D (b), b:c5, f:e5, K:c5, K:e5 2.De4 (A), Dc4 (B), De4, Dc4, Dc4, De4 mat. Pozícia B: 1.V:c2 tempo, 1...e:d1D (b), d3 (c), b:c5, f:e5 2.De4 (A), Dc4 (B), V:c5, D:e5 mat. Pozícia C: 1.V:e2 tempo, 1...d3 (c), c:d1D (a), b:c5, f:e5 2.De4 (A), Dc4 (B), D:c5, V:e5 mat. Jeden z obvyklých Valuškových "kúskov" (B. Moravčík, Banská Bystrica). Učebnicová skladba (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.


Vzad << >> Vpred