Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 7. 1993)


Problém č. 2339

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)


Problém č. 2340

Charles L. Fitch, Veľká Británia

Detroit News 1876

Mat 3. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: 2339: bKf4 Dc1 Va5 Vg3 Sg7 Sg8 Ja1 Pb4 d5 e2 e7 f6 (12), čKd4 Vg2 Vh3 Sf3 Jb5 Jf1 Pa3 a4 b6 g4 (10) – dvojťažka, 2340: bKa5 Dh1 Pd7 (3), čKa7 Vb7 Ja8 Pb5 (4) – trojťažka.

Pôvodná klasická dvojťažka č. 2339 je príjemným únikom od súčasnej moderny. Podobne je tomu aj v trojťažke č. 2340, ktorú neznámy britský autor zložil pred 117–timi rokmi.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2317 (Ulanov) z 15. 4. 1993. Zdanlivé hry 1...Kf2, Kd2, K:d4 2.Jd5, Dd3, De5 mat. Nejde 1.d5? Kd4!, 1.Dd5? Kd2!, 1.Dc5? Kf2 2.d5 mat, 1...Kd2!, 1.Db5? Kf2!, 1.Dd3+? K:f4! Rieši 1.Dg5 tempo, 1...Kf2, Kd2, Ke4 2.Jd3, Jd5, De5 mat. Kráľ proti dáme, občas podporovanej Jf4, ostatní tvoria kulisu diania s pochybnou ekonómiou komparzu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2318 (Jaroš) z 15. 4. 1993. Pokusy 1.Vc5?, Vc3? Vc2?, Vc1? Ve5?, Ve3?, Ve2?, Ve1? viaznu postupne na 1...Va8!, Va5!, Vd2!, Vd1!, Va5!, Va3!, Va2!, Va1! Rieši 1.Kg8 hr. 2.Vc5 a 2.Ve5, 1...Va5, Va3, Va2, Va1, Vd5, Vd3, Vd2, Vd1, V:f4 2.Vc5, Vc3, Vc2, Vc1, Ve5, Ve3, Ve2, Ve1, S:f4+, atď. Aj okrajové obrany sú zaujímavé (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2319 (Petite) z 22. 4. 1993. Zvodnosť 1.V:d6? (A) hr. 2.Ve4 mat, viazne na 1...J:c4! Zvodnosť 1.Sf6? (B) hr. 2.Vd3 mat, viazne na 1...S:c4! Rieši 1.D:a4 hr. 2.D:a1 mat, 1...J:c4, S:c4, Jd3, Ja~ 2.Sf6 (B), V:d6 (A), V:d3, Jb3 mat. Okrem zvodníkových prvých ťahov zamenia svoje funkcie aj zvodníkové hrozby, škoda, že to nevychádza v najvhodnejšej kombinácii fáz. Mierne vadí, že biela dáma zaháľa vo zvodníkoch (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred