Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 4. 1993)


 

Problém č. 2317

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 2318

Leonid Jaroš, Rusko

II. cena

Sté výročie mesta Kazaň 1984

Mat 3. ťahom (8+5=13)Kontrolná notácia: 2317: bKe6 Df5 Vc1 Ve1 Jf4 Jg1 Pb3 d4 e2 g6 h3 h5 (12), čKe3 Sh1 Pb4 c2 e7 g2 g3 g7 h4 (9) – dvojťažka, 2318: bKf8 Db8 Vc8 Ve7 Sd6 Sf7 Pf4 f6 (8), čKh6 Va4 Vd4 Pd7 h7 (5) – trojťažka.

V č. 2317 si okrem zdanlivých hier 1...Kf2, Kd2, K:d4 všimnite aj niekoľko pokusov. Reprodukovaná trojťažka č. 2318 má tiež hodne pokusov, no najviac zaujme viacnásobné spracovanie témy opozície bielych a čiernych veží.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2289 (Balašov) z 7. 1. 1993. Zvodnosť 1.Dc4? hr. 2.Dd5 mat, 1...Je3, Ve3 2.J:d4, J:d4 mat, viazne na 1...Sb7! Rieši 1.V:d4 hr. 2.S:e4 mat, 1...Ve3, S:d4+, Sb7, Jf2 2.V:f4, J:d4, D:d7, Vd5 mat. Pre menej skúsených riešiteľov má skladba niektoré efektné prvky, ale to všetko už bolo v prvej polovici tohto storočia veľmi frekventované (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Krošlák, Obrancov mieru 1152, 020 01 Púchov.

Riešenie problému č. 2290 (Tkačenko) z 7. 1. 1993. Zdanlivé hry 1...e3, f2 2.D:f3, D:e4 mat. Zvodnosť 1.Vf3? tempo, 1...e:f3, e3, f5, J~ 2.D:f3, Vf4, V:f5, Vd3 mat, viazne na 1...Jd4! Rieši 1.V:e4 tempo, 1...K:e4, f2, f5, J~ 2.D:f3, Vf4, Ve5, Vd4 mat. Zmes matov, obrán i voľných zámen, ale všetkými troma fázami prechádza len mat 2.Df3 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Juraj Lörinc, ul. ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Vzad << >> Vpred