Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 4. 1993)


Problém č. 2315

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)

pozri text


Problém č. 2316

Carl Gustav Jäderin, Fínsko

Upsala–Posten 5/6 1868

Mat 3. ťahom (5+2=7)

 Kontrolná notácia: 2315: bKb7 Db8 Vb5 Vd1 Sd4 Sd5 Jc6 Jd2 Pa6 f5 (10), čKd6 Va4 Vh4 Sh7 Ja8 Jc7 Pb6 d7 e7 f6 (10) – dvojťažka (pozícia A). Po vzájomnej výmene bJd2 a bSd4 – opäť dvojťažka (pozícia B: bSd2, bJd4), 2316: bKa2 Vc3 Sb3 Ja4 Pc4 (5), čKb4 Pa6 (2) – trojťažka.

Maďarský veľmajster v kompozičnom šachu György Bakcsi (nar. 6. 4. 1933) oslávil pred dvoma dňami významné jubileum. V jeho originálnom príspevku č. 2315 je spracovaná zámena matov vo forme dvojníka, pričom v pozícii B si bJd2 a bSd4 navzájom vymenia miesta (každú pozíciu budeme hodnotiť dvoma bodmi). Reprodukovaná miniatúrna trojťažka č. 2316 od pre nás neznámeho fínskeho autora bola uverejnená pred 125 rokmi a iste nám dáte za pravdu, že nepotrebuje žiaden komentár.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2288 (Loyd) z 30. 12. 1992. Biely vráti späť ťah bPa7:čSb8 (na a7 stojí bPa7 a na b8 čSb8) a dá 1.a7–a8D(S) mat. Z dvojice loydoviek lepšia, škoda len dvoch možností premeny na a8 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava.

Riešenie hlavolamu (Loyd) z 30. 12. 1992. (Hovorí otec synovi: pred piatimi rokmi som bol päťkrát starší ako ty, no dnes som už iba trikrát starší. Koľko rokov má dnes otec a koľko syn?). Správna odpoveď: dnes má otec 30 rokov a syn 10 rokov. Odmenu za správne riešenie (knihu Karpov, Gik: Šachmatnyj kaleidoskop, 1984) dostane Marta Kollárová, 908 43 Čáry č. 30.

* Pod staronovým názvom "Československý šach" vyšli už s bohatým obsahom prvé dve čísla 87. ročníka tohto časopisu. Jedno číslo stojí 14 korún a stálych predplatiteľov vybavuje redakcia ČŠ, Kupeckého 760, 149 00 Praha 4, Česko.


Vzad << >> Vpred