Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 12. 1992)


Problém č. 2287

Samuel Loyd, USA

Chess Montly 1860

Biely vráti posledný ťah

a dá mat 1. ťahom


Problém č. 2288

Samuel Loyd, USA

Chess Montly 1860

Biely vráti posledný ťah

a dá mat 1. ťahomKontrolná notácia: 2287: bKe1 De2 Va4 Jh5 Pc3 (5), čKg1 Db5 Va8 Vh8 Sc8 Sd6 Jg8 Jh1 Pa7 f3 f7 g7 h6 (13), 2288: bKf1 Va1 Sb8 Jg4 Pa2 b2 c3 d4 (8), čKh1 Vh8 Jd3 Pa4 b6 f7 g7 h5 (8).

Edison kompozičného šachu – Samuel Loyd (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911), najväčší americký šachový skladateľ minulého storočia, zasiahol takmer do každej oblasti šachu (bol dokonca účastníkom medzinárodného šachového turnaja v roku 1867 v Paríži – 13 účastníkov hralo dvojkolovo a vyhral bratislavský rodák barón Ignác Kolisch pred S. Winawerom a W. Steinitzom; Loyd skončil na 9.–10. mieste). Neustále originálny a vtipom sršiaci autor šachových kuriozít bol vlastne prvým na svete, kto v šachovej skladbe uplatnil prvky humoru v pravom slova zmysle. Nevyjadroval žart zmenou šachového pravidla (dnešné žartovné problémy), ale pútavými a originálnymi myšlienkami, ktorých riešenie bolo doplnené zaujímavou príhodou. Loyd si tak zabezpečil popularitu medzi šachistami aspoň do budúceho tisícročia. V dvoch dnešných silvestrovských ukážkach z jeho tvorby biely vráti svoj posledný ťah tak, aby dal mat prvým ťahom. Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Sliačska 1, 831 02 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby dostane šachovú knihu.

* Loyd nezostal len pri tvorbe šachových úloh, ale vytvoril množstvo matematických a logických príkladov, hádaniek a rébusov. Vyšli knižne (Cyclopedia of Puzzles, 1914) až po Loydovej smrti zásluhou jeho syna Sama. V roku 1959 a 1960 vydal Martin Gardner v New Yorku knihy Mathematical Puzzles a More Mathematical Puzzles. Z nich sme vybrali jednu ukážku: Hovorí otec synovi – pred piatimi rokmi som bol päťkrát starší ako ty, no dnes som už iba trikrát starší. Koľko rokov má dnes otec a koľko syn? Riešenie. Jeden najlepší riešiteľ dostane od vedúceho rubriky knihu Karpov, Gik: Šachový kaleidoskop (1984).

* Nasledujúce Šachové okienko vyjde už ako býva zvykom, vo štvrtok, 7. januára 1993.


Vzad << >> Vpred