Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 4. 1993)


 

Problém č. 2313

Samuel Loyd, USA

Baltimore Herald 1880

Mat 2. ťahom (6+2=8)


Problém č. 2314

Jacobus Haring, Holandsko

I. cena

Schachverein Kiel JT 1974

Mat 3. ťahom (14+9=23)Kontrolná notácia: 2313: bKh1 Dc2 Sb4 Sc4 Ja3 Jb3 (6), čKa2 Vb2 (2) – dvojťažka, 2314: bKb4 Df8 Ve2 Vh5 Sf3 Sg1 Jb3 Je1 Pc4 d5 e3 e6 g3 g4 (14), čKe5 Vh4 Sa4 Sg5 Ja8 Jf5 Pe4 f6 g6 (9) – trojťažka.

Dvojťažková "skoro" miniatúrka od nesmrteľného Sama Loyda (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911) vôbec nie je typickým prvoaprílovým žartom, no riešenie je viac ako vtipné. Č. 2314 poteší hlavne zberateľov strategických trojťažiek. Prezradíme iba, že skladba získala v jednom turnaji I. cenu a jej autor už nežije, no v týchto dňoch by sa bol dožil významného jubilea.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2286 (Simonet) z 23. 12. 1992. Zdanlivá hra 1...Kd4 2.Dc3 mat. Pokusy 1.Dc8?, Jb6?, Jf4? viaznu postupne na 1...Kd6!, Kf4!, K:f4! Rieši 1.Je3 tempo, 1...Kd4, Kf6, Kf4 2.Dc5, Jg4, Dc7 mat. Zámeny hier v núdzovke, ale bez systému a skôr náhodné, ako zamýšľané – aspoň taký dojem to celé vytvára (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Mroček, Pribinova 1170, 020 01 Púchov.

Riešenie problému č. 2287 (Loyd) z 30. 12. 1992. Biely vráti späť ťah bVa1 na a4 a dá 1.0-0-0 mat. Na námete je zrejme veľmi cenné to, že vznikol v minulom storočí. Loyd bol asi prvý. Existuje veľa novších spracovaní, ale prvý je prvý (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Katka Ondrišová, č. d. 219, 053 03 Jablonov.


Vzad << >> Vpred