Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 6. 1993)


Problém č. 2335

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 2336

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 2335: bKa4 Dc7 Vd5 Sa2 Sf4 Jc1 Jg1 Pc3 g3 g4 (10), čKe4 Ve8 Sf6 Jd8 Je1 Pa6 d4 e5 f5 (9) – dvojťažka, 2336: bKh1 Df2 Vd4 Vf6 Sd7 Ja3 Jf3 Pd6 e4 (9), čKc5 Sa1 Sb1 Ja4 Jc2 Pa2 b2 b5 b6 e6 f7 (11) – dvojťažka.

V č. 2335 je spracovaná téma pokusov. V modernejšom č. 2336 si všimnite aj zdanlivé hry 1...b4, e5 2.Vd5, Vc4 mat.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2312 (Gavrilov) z 25. 3. 1993. Rieši 1.Sf8 hr. 2.Jc3 mat, 1...Kb5, Kd5, Dc4, Dc5, Vb5, J:f6(e7) 2.J:d4, Jc5, J:d4, Jed6, Jc5, Je7 mat. Dvaja riešitelia – I. Bandžuch a O. Ralík uviedli nasledujúci dôkaz, že pozícia diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie a je preto ilegálna: Chýbajúce 4 čierne kamene museli brať bieli pešiaci na stĺpcoch e, f a g. Biely pešiak z d–stĺpca je niektorý z pešiakov e6, f4, f6. Čierny dvojpešiak mohol vzniknúť len braním bielej figúry, ktorá vznikla premenou bieleho a–pešiaka, čo však nie je možné pre 3 čierne brania. Bandžuch a Ralík tak získali 3 body a sú na čele dlhodobej riešiteľskej súťaže s náskokom jedného bodu. Ak sa samozrejme niekomu tento dôkaz podarí vyvrátiť (t. j. ak zostrojí dôkazovú partiu – umele vytvorená partia, končiaca sa postavením č. 2312, pričom biely a čierny si navzájom pomáhajú) obaja riešitelia stratia naopak 1 bod.

Riešenie problému č. 2313 (Loyd) z 1. 4. 1993. Rieši 1.Dh7 tempo, 1...V~, Vc2, Vh2+ 2.Db1, D:c2, D:h2 mat. Typická loydovka s paradoxným úvodníkom, kde sa paralyzovanému čiernemu umožní pestrá hra (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred