Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 6. 1993)


Problém č. 2333

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)

2 riešenia


Problém č. 2334

Erwin Guttmann, Nemecko

Miniatures stratégiques 1935

Mat 4. ťahom (4+3=7)

 Kontrolná notácia: 2333: bKg1 De6 Ve3 Sc4 Se7 Jc1 Pb2 f6 (8), čKd4 Dh5 Va3 Vg4 Sa7 Sf1 Pa2 g3 g5 h4 (10) – dvojťažka (2 riešenia), 2334: bKb5 Va8 Sa1 Jb4 (4), čKb3 Pe2 f2 (3) – štvorťažka.

V č. 2333 spracovanom vo forme dvoch riešení (každé z nich hodnotíme 2 bodmi) je zaujímavých aj niekoľko pokusov. Č. 2334 je dôkazom toho, že logická štvorťažka nemusí byť na riešenie ťažšia ako "ťažká" dvojťažka. Napriek tomu správne riešenie budeme hodnotiť 4 bodmi, no nepotknite sa na niekoľkých pokusoch.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2310 (Kraemer) z 18. 3. 1993. 1.Vb1!! Kg7 2.Db7+ Kh8 3.Db2 mat, 2...Kf6 3.Vf6 mat, 2...Kh6 3.h8D(V) mat. Celý problém spočíva v úvodníku (P. Filippi, Bratislava). Zaujímavé, zejména pro ten prvý mat, ale jinak lehčího rázu (Ing. J. Karel, Praha). Až neuveriteľné, koľko toho ponúka na pohľad strnulá "zabetónovaná" pozícia. Hviezda, antiduál, razenie dráhy – to všetko v miniatúrke (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2311 (Močalkin) z 25. 3. 1993. Zvodnosť 1.Jd7? (A) hr. 2.Jf8 mat, 1...Jg5 (a) 2.Vh6 mat, viazne na 1...J:d6! (b). Zvodnosť 1.Jd5? (B) hr. 2.Jf4 mat, 1...J:d6 (b) 2.Dh6 (C) mat, viazne na 1...Jg5! (a). Rieši 1.Dh6 (C) hr. 2.J:e4 mat, 1...Jg5 (a), J:d6 (b) 2.Jd7 (A), Jd5 (B) mat. Napriek modernej tematike a obsahu, ktorý má v sebe prvky viacerých tvorčích zameraní pôsobí najmä čierna hra pusto, ako keby ospalo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred