Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 6. 1993)


Problém č. 2331

Alexander Fica a

Jaroslav Brada, Česko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 2332

Bedrich Formánek, Slovensko

II. cena

Práca 1951

Mat 3. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 2331: bKb6 Dg4 Vd4 Sg6 Jc5 Jc8 (6), čKd8 Dd5 Vh3 Sa6 Jb4 Jg3 (6) – dvojťažka, 2332: bKh8 Vf4 Sd3 Sh4 Jg2 Pb7 c4 d2 e2 (9), čKh5 Vb1 Vh2 Sc1 Pe6 g3 h3 (7) – trojťažka.

Dvojťažka č. 2331 od známych pražských autorov je rekonštrukciou č. 1302 z 2. 6. 1983. Je zároveň venovaná 60-tim narodeninám Ing. Bedricha Formánka (6. 6. 1933) – predsedu Sekcie kompozičného šachu SŠZ. Okrem troch modelových matov možno v nej objaviť aj symbol 60. Aj reprodukovaná trojťažka č. 2332 z diela jubilanta je konštruovaná v štýle českej školy úlohovej. Počet modelových matov však prezradíme až pri uverejnení riešenia.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2307 (Alexandrov a Cyrulik) z 11. 3. 1993. Rieši 1.Jg5 hr. 2.S:b5 mat, 1...c4, e4, Sc6, Kd6(d4)+, S:d7 2.Jde4, Jc4, Jc4, Se6, D:d7 mat. Obsah je zaujímavý i tým, že očakávaná aktivita ťažkých čiernych figúr sa nekoná, všetko nahrádzajú naoko štatisti (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2308 (Hannemann) z 11. 3. 1993. Rieši 1.Jg7 tempo, 1...Kg3 2.S:e4! Kf4(h4) 3.Jh5(f5) mat, 1...Jfg3 2.Sf1! J~ 3.Jf5 mat, 1...Jhg3 2.Sh1! J~ 3.Jf5 mat, 1...g3 2.Sh3! g2 3.Jf5 mat. Štvornásobný antiduál a lekárnická hra bieleho jazdca. Nehrajúca biela veža je ospravedlniteľná (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zajímavé hry bílého střelce (Ing. J. Karel, Praha). Po nečakanom úvodníku skoro samomat (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2309 (Cuppini) z 18. 3. 1993. Rieši 1.Se5 hr. 2.S:c7 mat, 1...Ja4, Jc4, Jd1, Jd3 2.Jb3, b6, V:a1, Jc4 mat. Milá chuťovka s antiduálom, kde "povinný" úvodník vôbec nevadí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tichý úvodník s vtipnou hrou (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred