Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 3. 1993)


Problém č. 2307

Vladimir Alexandrov, Rusko a

Stepan Cyrulik, Bielorusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)


 

Problém č. 2308

Knud Hannemann, Dánsko

Svenska Dagbladet 1934

Mat 3. ťahom (6+10=16)Kontrolná notácia: 2307: bKg8 Dd8 Vc2 Vd1 Sd7 Jd2 Je6 (7), čKd5 Da2 Va4 Vh4 Sa3 Sb5 Pa6 c5 e5 g7 h5 (11) – dvojťažka, 2308: bKh6 Vd1 Sg2 Jg5 Jh5 Pe2 (6), čKh4 Jf1 Jh1 Pd2 e3 e4 e5 f2 g4 h2 (10) – trojťažka.

V klasickej dvojťažke č. 2307 nájdete využitie škodlivého motívu blokovania poľa. Aj utajená trojťažka č. 2308 patrí ku klasickým – tiché druhé ťahy bieleho (počet tematických variantov, meno autora a prameň prvého uverejnenia sa dozviete až pri uverejnení riešenia tejto skladby).

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2280 (Onkoud) z 3. 12. 1992. Zvodnosť 1.Ve7? hr. 2.Jd6 mat a 2.Je5 mat, 1...V:e7, S:e7 2.Jd6, Je5 mat, viazne na 1...Jf7! Zvodnosť 1.Jge7? hr. 2.Ve4 mat a 2.Jd6 mat, 1...V:e7, S:e7 2.Jd6, Ve4 mat, viazne na 1...Jf5! Zvodnosť 1.Jce7? hr. 2.Ve4 mat a 2.Je5 mat, 1...V:e7 2.Dc8 mat, viazne na 1...Sg7! Rieši 1.d6 hr. 2.Sd5 mat, 1...Ve4+, S:d6+, Ve5 2.V:e4, J:d6, J:e5 mat. Škoda, že fázy sú bez výrazného vzájomného vzťahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Peter Bratinka, M. R. Štefánika 3, 934 01 Levice.

Riešenie problému č. 2281 (Grudziński) z 10. 12. 1992. Zvodnosť 1.c6? hr. 2.J:d6 (A) mat, 1...Da3 2.d3 (B) mat, viazne na 1...Dd3! Rieši 1.c4 hr. 2.d3 (B) mat, 1...Da3 2.J:d6 (A) mat. Schémo–úloha s recipročnou zámenou hrozby a variantu s otázkou, či jednoduchosť prevedenia je kladom, alebo nedostatkom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Zuzana Kartusová, Komenského 5/4, 052 04 Spišská Nová Ves.


Vzad << >> Vpred