Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 3. 1993)


Problém č. 2305

Svetlin Šajgarovski, Bulharsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+2=11)


Problém č. 2306

Dr. Alexandr Galickij, Rusko

Deutsche Schachzeitung 1890

Mat 3. ťahom (6+5=11)Kontrolná notácia: 2305: bKa2 Va1 Vd6 Sf2 Je1 Je2 Pa3 c7 e5 (9), čKc4 Vh8 (2) – dvojťažka, 2306: bKf5 Se2 Jd5 Je4 Pb5 c4 (6), čKd4 Sh6 Pa4 d6 f4 (5) – trojťažka.

V jednoduchej mereditke č. 2305 sa hrozba tematickej zvodnosti objaví v riešení ako mat. Utajená trojťažka č. 2306 z oblasti českej školy úlohovej je spomienkou na nedožité výročie jedného šachového skladateľa svetového významu. Nebol Čech, ale v tomto štýle veľa tvoril. Počet variantov končiacich sa modelovým matom je zatiaľ tajomstvom, no za neuvedenie jedného z nich budeme za trest strhávať jeden bod. Meno autora a prameň prvého uverejnenia už ako tradične uvedieme pri uverejnení riešenia tejto skladby.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2278 (Knuppert) z 26. 11. 1992. Zvodnosť 1.Sf2? hr. 2.S:g3 mat, 1...V:g5, S:g5, g:f2 2.Jd2, J:c5, D:f2 mat, viazne na 1...Vc3! Rieši 1.Jf2 hr. 2.Vg4 mat, 1...V:g5, S:g5, g:f2 2.Se3, S:c5, S:f2 mat. Zámena troch matov so štvornásobným využitím väzby (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Milan Borik, Ul. kpt. Jaroša 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Riešenie problému č. 2279 (Žilko) z 3. 12. 1992. 1.Db3 hr. 2.Dd5 mat, 1...Kd4, Ke5, Vf3(V:f2), Vf5, Je3 (J:g3) 2.Jf5(Jc6?), Jc6(Jf5?), J:g8, S:f5, De3 mat. Forsírovaná skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Zdeněk Pek, Krásnohorská 20, 851 07 Bratislava.

* Ďalšie stretnutie Bratislavského krúžku kompozičného šachu bude zajtra (5. marca) o 18.00 hodine v Dome kultúry Ružinov. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia o novinky z oblasti kompozičného šachu.


Vzad << >> Vpred