Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 2. 1993)


 

Problém č. 2303

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+12=20)


Problém č. 2304

Alexandr Močalkin, Ukrajina a

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+5=17)Kontrolná notácia: 2303: bKd8 Dh7 Vd4 Vf2 Sg5 Je6 Jf8 Pc3 (8), čKe5 Df3 Ve1 Vf1 Sh4 Ja8 Pc6 c7 d3 d7 f6 g4 (12) – dvojťažka, 2304: bKh7 Dh1 Vb2 Vg3 Sf3 Je4 Jg7 Pc2 c4 e3 f7 h4 (12), čKe5 Ve7 Pb7 d5 f5 (5) – dvojťažka.

V č. 2303 po tematickej zvodnosti 1.Jg7? (A) hr. 2.J:d7 (B) mat a 2.Jg6 (C) mat, 1...Df5, Dd5 2.D:f5, Sf4 mat, viazne na 1...d5! Čo sa stane po správnom úvodníku už prenecháme na našich riešiteľov. Č. 2304 bolo 23. 1. 1993 vypožičané do riešiteľskej súťaže pri príležitosti 20. výročia založenia Bratislavského krúžku kompozičného šachu. Z 15 riešiteľov boli neúspešní iba traja, hoci obsahuje tri tematické zvodnosti.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2276 (Hurme) z 19. 11. 1992. Zdanlivá hra 1...Sc5 2.Ve5 mat. Zvodnosť 1.Dd8? hr. 2.Da8 mat, 1...K:e4, f:e4 2.Da8, D:g8 mat, viazne na 1...Je7! Zvodnosť 1.Df2? hr. 2.Dd4 mat, 1...K:e4, f:e4, Sc5 2.Dg2, Df7, D:f5 mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.Dh8 hr. 2.Dd4 mat, 1...K:e4, f:e4, Sc5 2.Dh1, D:g8, De5 mat. Líniové zámeny, akých bolo v starších skladateľských turnajoch Hlasu ľudu mnoho, najmä pri menej kameňových úlohách (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekný koncert matov pod taktovkou dámy (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu za správne riešenie dostane Zoltán Kováč, Bašta č. VII., 945 01 Komárno.

Riešenie problému č. 2277 (Kuligin) z 26. 11. 1992. Zdanlivé hry 1...Jf3, e:f6 2.Sb3, Vd6 mat. Zvodnosť 1.Jc4? hr. 2.De5 mat, 1...J:g3, e:f6, Jc4(f3) 2.Je3, Dd6, e4 mat, viazne na 1...Vg2! Zvodnosť 1.Jg6? hr. 2.De5 mat, 1...Vg2, e:f6, Jc4(f3) 2.De5, Dd6, e4 mat, viazne na 1...J:g3! Rieši 1.Jg4 hr. 2.De5 mat, 1...Jf3, e:f6, Jc4, J:g3 2.D:f3, J:f6, Df3, Je3 mat. Bohatá štvorfázová zámena matov. Odmenu za správne riešenie dostane Peter Durst, Francisciho 20, 054 01 Levoča.


Vzad << >> Vpred