Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 2. 1993)


Problém č. 2301

Anatolij Mojsienko, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+8=13)


Problém č. 2302

Sergej Tkačenko, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+12=20)Kontrolná notácia: 2301: bKa6 Dh6 Vb6 Vg4 Jb2 (5), čKc5 Sd4 Je5 Pb3 d5 e3 e7 f6 (8) – dvojťažka, 2302: bKg2 Da5 Vh4 Vh5 Jf4 Pa2 b3 d2 (8), čKd4 Vh7 Sa1 Sc6 Pa6 b5 c5 d3 d7 e4 g7 h6 (12) – dvojťažka.

V č. 2301 zaujme tematická zvodnosť 1.D:e3? a v č. 2302 zdanlivé hry 1...b4, c4, e3+, Sd5.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2273 (Zajic) z 12. 11. 1992. Zvodnosť 1.Vd6? hr. 2.Df6 mat, 1...Je4, Jh5, S:d6 2.V:d5, De7, c:d4 mat, viazne na 1...Je6! Rieši 1.V:f7 hr. 2.Df6 mat, 1...Je4, Jh5, Se7, Je6 2.D:d5, Vf5, c:d4, Vf5 mat. Mat dámou v riešení je najkrajší (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Klasika v stratégii i novostratégii, ale dnes už na ocenenie asi veľmi málo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Ladislav Brachtl, H. Meličkovej 13, 841 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2274 (Šajgarovski) z 12. 11. 1992. Zvodnosť 1.Sg3? hr. 2.Dd6 (A) mat, 1...Kd4 2.De5 (B) mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.Sd4 hr. 2.De5 (B) mat, 1...K:d4, S:d4, Je6, d6 2.Dd6 (A), c4, D:d7, De4 mat. Autor oproti pôvodnej skladbe č. 2219 z 7. 5. 1992. ušetril jeden čierny kameň. Odmenu za správne riešenie dostane Bohumil Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 2275 (Čobanian) z 19. 11. 1992. Zvodnosť 1.h4? hr. 2.Dg5 (A) mat, 1...Vc5, Se7 2.Dg6 (B), Dg4 (C) mat, viazne na 1...Vd5! Zvodnosť 1.f8J? hr. 2.Dg6 (B) mat, 1...Vd6, S:f8 2.Dg5 (A), Dg4 (C) mat, viazne na 1...Vc6! Rieši 1.h3 hr. 2.Dg4 (C) mat, 1...Vc4, Vd4 2.Dg6 (B), Dg5 (A) mat. Napriek absencii antiduálového princípu efektné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Mgr. Alfons Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves.


Vzad << >> Vpred