Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 5. 1993)


Problém č. 2325

Roman Fedorovič, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+5=9)


Problém č. 2326

Roman Fedorovič, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 2325: bKa4 Va5 Vb1 Sb8 (4), čKc6 Sa8 Pc7 d6 d7 (5) – dvojťažka, 2326: bKa8 Db4 Vd2 Ve8 Sb1 Jd1 Jg8 Pb3 d3 f5 (10), čKd5 Vh3 Vh4 Sf1 Sh8 Pc6 d6 d7 (8) – dvojťažka.

V mereditke č. 2325 nájdete spracovanú Hanneliusovu tému (v dvoch pokusových fázach sa hrozby vyvracajú takými obranami, ktoré ich v riešení umožňujú v recipročnom poradí). V č. 2326 zaujmú okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...Vd4, Sd4, V:d3, Ve4, Vh7.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2299 (Radčenko) z 11. 2. 1993. Nejde 1.d5? Kd8! a ani 1.Kb7(b8)? Kf8! Rieši 1.Dh1 tempo, 1...Kd8, Kf8 2.Da8, Dh8 mat. Len dva modelové maty je málo a iná dominantná téma sa neukazuje (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2300 (Caillaud) z 11. 2. 1993. Zvodnosť 1.d8V? hr. 2.Se3 mat, viazne na 1...Kd6! Zvodnosť 1.d8S? hr. 2.Vh5 mat, viazne na 1...Kd5! Rieši 1.d8J tempo, 1...Kb6, Kd5 2.Se3, Vh5 mat. Dombrovskisova téma skvele doplnená po 1.d8D? pat témou pokusov s kompletnými premenami bPd7 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2301 (Mojsienko) z 18. 2. 1993. Zvodnosť 1.D:e3? hr. 2.D:d4 mat, 1...S:e3, Jf3(g4) 2.Ja4, D:e7 mat, viazne na 1...Jc6! Rieši 1.Df4 hr. 2.D:d4 mat, 1...Jf3(g4), Sc3, S:b2, Jc6 2.Dc7, Ja4, Db4, Vb5 mat. Napriek niekoľkým zámenám hier viac zaujme klasický charakter riešenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred