Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 7. 1993)


Problém č. 2345

Ulf Hammarström, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 2346

William A. Shinkman, USA

Checkmate, 1903

Mat 3. ťahom (7+2=9)Kontrolná notácia: 2345: bKd1 Dc8 Je2 Je7 Pb3 f3 (6), čKd3 Vb5 Sb8 Ja3 Jc7 Pe3 (6) – dvojťažka, 2346: bKd3 Vh4 Sf2 Sg2 Pa2 a3 a4 (7), čKa5 Pa6 (2) – trojťažka.

Dvojťažka č. 2345 patrí ku klasickým mereditkám. Trojťažka č. 2346 je spomienkou na 60. výročie úmrtia jedného z najlepších šachových skladateľov všetkých čias – Anthony Williama Shinkmana (26. 12. 1847 – 25. 5. 1933) – rodáka z Liberca, ktorý sa v roku 1854 vysťahoval s rodičmi do USA.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2324 (Kraemer) z 6. 5. 1993. Nejde 1.Da1? Jd1!, 1.Sd6? Sd4!, 1.Sg7? S:g7! Rieši iba 1.Sh8 S:h8 2.Da1! Sd1 3.D:h8 mat. Duál po 1...Sd4 2.S:d4 Jb~ 3.Va7 mat a 3.Dg2 mat nepokladáme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Ukážkové razenie dráhy v hlavnom variante spracované v mereditke. Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2325 (Fedorovič) z 20. 5. 1993. Zvodnosť 1.V5b5? hr. 2.Vc1 (A) mat, viazne na 1...d5! (a). Zvodnosť 1.V1b5? hr. 2.Va6 (B) mat, viazne na 1...Sb7! (b). Rieši 1.Sa7 tempo, 1...d5 (a), Sb7 (b) 2.Va6 (B), Vc1 (A) mat. Skorominiatúrka, ktorá sa musela páčiť (ako "biela kombinácia") i v čase, keď sa o hrozbovom paradoxe ani nesnívalo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2326 (Fedorovič) z 20. 5. 1993. Zdanlivé hry 1...Vd4, Sd4, V:d3, Ve4, Vh7 2.Jc3, Dc4, Je3, d:e4, Dc4 mat. Rieši 1.d4 hr. 2.Je7 mat, 1...V:d4, S:d4, Vd3, Sd3, Ve4, Vh7 2.Se4, Jf6, Dc4, Jc3, S:e4, Se4, J:f6 mat. Bohatosť zámen, motivačná zaujímavosť, ale frekventovaný úvodník a hrozba predchodcov hrozí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred