Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 8. 1993)


Problém č. 2347

Vasil Ďačuk a

Semen Veselenčuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


 

Problém č. 2348

Herbert Hultberg, Švédsko

Tidskrift för Schack, 1960

Mat 3. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 2347: bKa6 Df1 Va5 Vg4 Sg5 Jd7 Je4 Pc2 d3 (9), čKb4 Vh4 Jc3 Jd6 Pa3 b2 b5 e2 h6 (9) – dvojťažka, 2348: bKh4 Dh5 Jg7 Pb6 d6 (5), čKf6 Sh8 (2) – trojťažka.

V dvojťažke č. 2347 konštruovanej vo forme troch tematických zvodností a riešenia sa tri zvodníky a úvodník objavia v niektorej fáze aj ako mat. Miniatúrna trojťažka č. 2348 nepotrebuje komentár, pretože ani dobré víno netreba chváliť.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2327 (Labai) z 27. 5. 1993. Zvodnosť 1.Jd3? hr. 2.V:d4 (A) mat, 1...Je6, Ke4 2.Jf6 (B), D:c6 (C) mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.De8 hr. 2.Jf6 (B) mat, 1...Je6, Ke4 2.D:c6 (C), V:d4 (A) mat. Úsporne spracovaný hrozbový Lačný s využitím zmien pôsobnosti bielych figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tichý, ale silný úvodník (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Rozhodca Štefan Sovík z Modry vypracoval nasledujúci predbežný výsledok nášho XXIV. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1992: I. cena: P. Gvozdják, Slovensko, č. 2272, II. cena: J. Valuška, Slovensko, č. 2215, III. cena: Valerij Šaňšin, Kirgizsko, č. 2284, IV. cena: Dmitrij Bannyj, Rusko, č. 2208, V. cena: B. D. Lyris, Grécko, č. 2231 (oprava z 23. 12. 1992), Zvláštna cena: F. Kapustin, Ukrajina, č. 2185, 1. čestné uznanie: L. Szwedowski, Poľsko č. 2251 (oprava z 11. 2. 1993), 2. čestné uznanie: R. Paslack, Nemecko, č. 2235, 3. čestné uznanie: R. van Dooren, Belgicko, č. 2186, 4. čestné uznanie: K. Mlynka, Slovensko, č. 2261, 5. čestné uznanie: H. Zajic, Rakúsko, č. 2273, 1. pochvalná zmienka: E. Klemanič, Slovensko, č. 2221, 2. pochvalná zmienka: A. Slesarenko, Rusko a V. Šaňšin, Kirgizsko, č. 2283, 3. pochvalná zmienka: J. Lichomanov a S. Cyrulik, Rusko, č. 2213, 4. pochvalná zmienka: A. Onkoud, Maroko, č. 2280, 5. pochvalná zmienka: G. Gamza, Rusko, č. 2265. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 30. septembra 1993 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred