Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 5. 1993)


Problém č. 2327

Zoltán Labai, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 2328

Samuel Loyd, USA

Sissa, 1868

Mat 3. ťahom (3+2=5)Kontrolná notácia: 2327: bKh8 Dg6 Vc4 Sg7 Je5 Jh7 Pb3 c2 c3 c5 (10), čKd5 Sb8 Sh1 Jd4 Pa5 c6 e3 f5 g5 (9) – dvojťažka, 2328: bKa2 Db6 Pc5 (3), čKa4 Pb5 (2) – trojťažka.

Že Lačného hrozbová téma láka našich šachových skladateľov dodnes, svedčí aj dnešný príspevok majstra FIDE v kompozičnom šachu – Zoltána Labaia (nar. 1. 10. 1942) z Veľkého Kýru. Podarí sa niekomu uhádnuť, koľko rokov má už trojťažka č. 2328?

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2302 (Tkačenko) z 18. 2. 1993. Zdanlivé hry 1...b4, c4, e3+, Sd5 2.D:c5, Db6, Jd5, V:d5 mat. Rieši 1.Dd8 hr. 2.Je6 mat, 1...Sd5, g5, e3+ 2.V:d5, Df6, Jd5 mat. Duál po 1...c4 2.Dc6 mat a 2.Je6 mat nie je tematický, lebo táto obrana nevylučuje hrozbu a preto ho ani nebodujeme. Vzhľadom k zdanlivej hre však na kráse úlohe nepridá. Nedopracované, riešenie je chudobnejšie ako zdanlivá hra (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2303 (Šaňšin) z 25. 2. 1993. Zvodnosť 1.Jg7? (A) hr. 2.J:d7 (B) mat a 2.Jg6 (C) mat, 1...Df5, Dd5 2.D:f5, Sf4 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.De7 hr. 2.Jg7 (A) mat, 1...Df5, Dd5 2.J:d7 (B), Jg6 (C) mat (1...Kf5, d:e6 2.D:f6, D:e6 mat). Zámena dvoch matov i viacerých funkcií ťahov jazdcami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2304 (Močalkin a Šaňšin) z 25. 2. 1993. Zvodnosť 1.Dh2? (A1) hr. 2.Vg5 (B1) mat, 1...f:e4 (a). 2.Vg6 (C1) mat, viazne na 1...d:e4 (b)! Zvodnosť 1.Da1? (A2) hr. 2.Vb5 (B2) mat, 1...d:e4 (b) 2.Vb6 (C2) mat, viazne na 1...f:e4 (a)! Zvodnosť 1.Vg6? (C1) tempo, 1...f:e4 (a), d:e4 (b) 2.Dh2 (A1), Vb5 (B2) mat, viazne na 1...b6(b5)! Rieši 1.Vb6 (C2) tempo, 1...f:e4 (a), d:e4 (b) 2.Vg5 (B2), Da1 (A1) mat. Plejáda zámen funkcií ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred